Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
  • Ezechiel
  • Výber prekladu

    • Ekumenický preklad
    • Katolícky preklad
    • Botekov preklad
    • Evanjelický preklad
    • Roháčkov preklad
    • Rómska Nová zmluva
    • Pravoslávny preklad evanjelií

      Stará zmluva

    • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
    • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
    • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
    • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
    • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
    • Kniha Józuova
    • Sudcovia
    • Rút
    • Prvá kniha Samuelova
    • Druhá kniha Samuelova
    • Prvá kniha kráľov
    • Druhá kniha kráľov
    • Prvá kniha kronická
    • Druhá kniha kronická
    • Ezdráš
    • Nehemiáš
    • Ester
    • Kniha Jóbova
    • Žalmy
    • Príslovia
    • Kazateľ
    • Veľpieseň
    • Izaiáš
    • Jeremiáš
    • Žalospevy
    • Ezechiel
    • Daniel
    • Ozeáš
    • Joel
    • Ámos
    • Abdiáš
    • Jonáš
    • Micheáš
    • Nahum
    • Abakuk
    • Sofoniáš
    • Aggeus
    • Zachariáš
    • Malachiáš
    • Nová zmluva

    • Evanjelium podľa Matúša
    • Evanjelium podľa Marka
    • Evanjelium podľa Lukáša
    • Evanjelium podľa Jána
    • Skutky apoštolov
    • List apoštola Pavla Rímskym
    • Prvý list apoštola Pavla Korintským
    • Druhý list apoštola Pavla Korintským
    • List apoštola Pavla Galatským
    • List apoštola Pavla Efezským
    • List apoštola Pavla Filipským
    • List apoštola Pavla Kolosenským
    • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
    • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
    • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
    • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
    • List apoštola Pavla Títovi
    • List apoštola Pavla Filemonovi
    • List Židom
    • List Jakuba
    • Prvý list apoštola Petra
    • Druhý list apoštola Petra
    • Prvý list Jánov
    • Druhý list Jánov
    • Tretí list Jánov
    • List Júdov
    • Zjavenie Jána

    Výber kapitoly

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48

    Záložky

    1 Riekol mi: Človeče, zjedz všetko, čo vidíš! Zjedz tento zvitok a choď! Hovor domu Izraela! 2 Nato som otvoril ústa a on mi dal zjesť ten zvitok 3 a riekol mi: Človeče, nakŕm si telo a naplň si vnútro týmto zvitkom, ktorý ti dávam. Keď som ho zjedol, bol v mojich ústach sladký ako med.

    Ťažkosť prorockej služby

    4 Riekol mi: Človeče, vyber sa, choď k domu Izraela a hovor mu moje slová. 5 Lebo nie si poslaný k ľudu s nezrozumiteľnou rečou a ťažkým jazykom, ale k domu Izraela; 6 nie k mnohým národom s nezrozumiteľnou rečou a s ťažkým jazykom, reč ktorých nerozumieš, lebo keby som ťa k takým poslal, tí by ťa určite poslúchli. 7 Ale dom Izraela ťa nebude chcieť počúvať - lebo mňa nechcú počúvať. Celý dom Izraela má drzé čelo a zatvrdnuté srdce. 8 Hľa, urobil som tvoju tvár tvrdou, ako je ich tvár tvrdou, a čelo tvrdým, ako je ich čelo. 9 Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa ich neľakaj, aj keď sú domom vzdoru. 10 Ďalej mi riekol: Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami! 11 Vyber sa teda, choď k zajatým, k synom svojho ľudu a hovor s nimi. Povedz im: Takto vraví Hospodin! - už či poslúchnu, alebo odmietnu. 12 Vtedy ma duch vyzdvihol a začul som hrmot veľkého zemetrasenia, keď sa Hospodinova sláva pohla zo svojho miesta, 13 i šum krídel živých bytostí, ktoré sa tesne dotýkali, i hrkot kolies súčasne s nimi a hrmot veľkého zemetrasenia. 14 Duch sa zdvihol, uchvátil ma, a tak som šiel zatrpknutý a vzrušený v duchu; zatiaľ ruka Hospodinova mocne doliehala na mňa. 15 Tak som došiel k zajatým do Tel-Abíbu, ktorí bývali pri rieke Kebár, a pobudol som tam, kde oni bývali, a bol som medzi nimi omráčený sedem dní.

    Prorok ako strážca

    16 Po siedmich dňoch zaznelo mi slovo Hospodinovo: 17 Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. 18 Keď poviem bezbožnému: Určite zomrieš, a nebudeš ho varovať, ani neprehovoríš, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. 19 Ak napomenieš bezbožného, a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju neprávosť, a ty si zachrániš život. 20 Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, a ja mu spôsobím pád, takže zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech, a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. 21 Ak napomenieš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil, a on by nehrešil, určite bude žiť, pretože sa dal napomenúť, a ty si zachrániš život.

    Prorokovo mlčanie

    22 Bola tam nado mnou ruka Hospodinova. I riekol mi: Vstaň, vyjdi do údolia, a tam budem hovoriť s tebou. 23 Nato som vstal, vyšiel som do údolia. A hľa, stála tam sláva Hospodinova, podobná sláve, ktorú som videl pri rieke Kebár. Padol som na tvár. 24 Keď vošiel do mňa duch a postavil ma na nohy, On ma oslovil a povedal mi: Choď, zavri sa vo svojom dome! 25 A ty, človeče, hľaď: položia na teba povrazy a spútajú ťa nimi, takže nebudeš môcť vychádzať medzi nich. 26 Tvoj jazyk prilepím k podnebiu, onemieš a nebudeš ich napomínateľom, lebo sú domom vzdoru. 27 Ale keď budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa; potom prehovoríš k nim: Takto vraví Hospodin, Pán! Kto poslúchne, nech poslúchne, a kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru.
  • Ezechiel
  • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

    NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

    V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
    že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
    Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

    Projekty Vydavateľstvo

    Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)