Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Ezechiel
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48

  Záložky

  Sláva Hospodinova nad cherubmi

  1 Pozrel som sa na oblohu, ktorá bola nad hlavou cherubov ako kameň zafíru. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vyzeralo ako trón. 2 I povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha: Vojdi do priestoru medzi kolesami pod cherubmi, naplň si priehrštie žeravými uhlíkmi spomedzi cherubov a roztrús ich na mesto. I vošiel pred mojimi očami. 3 Cherubi stáli na pravej strane domu, keď muž vstúpil; oblak naplnil vnútorné nádvorie. 4 Sláva Hospodinova sa vzniesla sponad cherubov na prah chrámu, chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary slávy Hospodinovej. 5 Šum krídel cherubov bolo počuť až do vonkajšieho nádvoria ako hlas Boha Všemohúceho, keď hovorí. 6 Keď rozkázal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha: Vezmi oheň spomedzi cherubov! - ten vošiel a postavil sa vedľa kolesa. 7 Cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral z neho a dal do priehrštia tomu, kto bol oblečený do ľanového rúcha. Ten ho vzal a vyšiel. 8 Cherubom bolo vidieť podobu ľudskej ruky pod ich krídlami. 9 Pozrel som sa, a hľa, vedľa cherubov boli štyri kolesá, po jednom kolese vedľa každého cheruba; kolesá vyzerali ako jagot chryzolitového kameňa. 10 Čo do vzhľadu, mali všetky štyri rovnakú podobu, ako keby bolo koleso v kolese. 11 Keď šli, šli na všetky štyri strany; neobracali sa, keď išli, lebo šli smerom, ktorým sa obrátilo predné. Neobracali sa, keď išli. 12 A celé ich telo, aj ich chrbát, ruky, krídla i kolesá dookola boli plné očí - a to pri všetkých štyroch kolesách. 13 Kolesá boli pomenované, ako som počul, vírivými kolesami. 14 Každý mal štyri tváre: prvá tvár bola tvárou cheruba, druhá tvárou človeka, tretia bola tvárou leva a štvrtá tvárou orla. 15 Potom sa cherubi vzniesli nahor. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pri rieke Kebár. 16 Keď cherubi šli, kolesá šli vedľa nich; keď cherubi zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobracali vedľa nich. 17 Keď zastali, zastali aj ony; a keď sa vzniesli, vzniesli sa aj ony, lebo v nich bol duch živej bytosti. 18 Sláva Hospodinova vyšla sponad prahu chrámu a postavila sa nad cherubov. 19 Potom cherubi zdvihli krídla a pri svojom odchode sa vzniesli zo zeme pred mojimi očami. Kolesá boli vedľa nich. Ale pri vchode do východnej brány domu Hospodinovho zastali a sláva Boha Izraela bola nad nimi. 20 Boli to živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Kebár, a spoznal som, že to boli cherubi. 21 Každý mal štyri tváre, každý mal štyri krídla a pod krídlami bola podoba ľudských rúk. 22 Ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Kebár. Každý šiel smerom svojej tváre.
 • Ezechiel
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)