Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Nastavenia
 • Ester
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Záložky

  Hámánove úklady proti Židom

  1 Po týchto udalostiach kráľ Ahasvér povýšil Hámána Agagského, syna Hammedátovho; postavil jeho kreslo vyššie nad všetky kniežatá, ktoré boli u neho. 2 Všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, si kľakali a klaňali sa pred Hámánom, lebo tak rozkázal kráľ. Ale Mordochaj si nekľakal, ani sa neklaňal. 3 Kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne dohovárali Mordochajovi: Prečo porušuješ kráľov príkaz? 4 Dohovárali mu deň po dni, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hámánovi, aby si všimol, ako je to s Mordochajom, lebo im oznámil, že je Žid. 5 Hámán si všimol, že Mordochaj si pred ním nekľaká, ani sa neklania. Vtedy sa Hámán naplnil hnevom. 6 Vo svojich očiach pohrdol ním natoľko, že sa rozhodol siahnuť rukou na samého Mordochaja, lebo mu oznámili, z akého národa je Mordochaj. Potom sa Hámán snažil vyhubiť všetkých Židov, teda Mordochajov národ, v celom Ahasvérovom kráľovstve. 7 V prvom mesiaci, totiž v mesiaci nísán, v dvanástom roku kraľovania Ahasvéra, padol lós pred Hámánom, aby veštil budúcnosť od jedného dňa k druhému a mesiac za mesiacom až po dvanásty mesiac, totiž po mesiac ádár. 8 Hámán povedal kráľovi Ahasvérovi: Jestvuje jeden národ, ktorý je rozptýlený, a predsa oddelený medzi národmi vo všetkých provinciách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov, ani kráľovskými zákonmi sa nesprávajú, takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoji. 9 Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa napíše, aby ich vyhubili. Zaplatím do rúk poplatníkov desaťtisíc talentov striebra, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. 10 Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň a dal ho Hámánovi Agagskému, synovi Hammedátovmu, nepriateľovi Židov. 11 Kráľ povedal Hámánovi: Budú ti dané peniaze i ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti bude páčiť. 12 Na trinásty deň prvého mesiaca zavolali kráľovských pisárov, a tí napísali všetko, ako rozkázal Hámán kráľovským satrapom a miestodržiteľom v každej provincii a kniežatám každého národa; každej provincii v jej písme a každému národu v jeho reči. Bolo to napísané v mene kráľa Ahasvéra a zapečatené kráľovskou pečaťou. 13 Vtedy poslali po drabantoch listiny do všetkých kráľovských provincií, aby vyhubili, pobili a zničili všetkých Židov, od chlapca až po starca, deti i ženy v jeden deň: trinásty deň dvanásteho mesiaca, totiž v mesiaci ádár; korisť po nich sa môže rozobrať. 14 Odpis tej listiny má sa vydať ako zákon v každej provincii, má byť zverejnený pre všetky národy, aby boli pripravené na ten deň. 15 Drabanti urýchlene vybehli podľa slova kráľovho, akonáhle bol vydaný zákon na hrade v Šušáne. Potom si kráľ i Hámán zasadli piť, zatiaľ čo v meste Šúšáne nastalo zdesenie.
 • Ester
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  Candle biblický atlas

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)