Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Vzťah k ženám

  1 Nežiarli na svoju milovanú manželku, aby si nezvykla robiť ti zle.9,1-9 Prís 5,1-6; 7,6-23; Sir 25,16-26 2 Nevydávaj sa žene napospas, aby ti neprerástla cez hlavu.9,2 1Krľ 21,4-24 3 Nestretávaj sa so ženou ľahkých mravov, aby si nepadol do jej osídel.9,3 Prís 2,16; 6,25; 7,5; Sir 42,12-14 4 Nezdržiavaj sa v spoločnosti speváčky9,4 Alt. tanečnice alebo hudobníčky. Vysvetlenie: V starovekej spoločnosti nemali tanečnice, speváčky a hudobníčky dobrú povesť. Považovali sa za prostitútky zabávajúce mužov., aby si sa nedal opantať jej zvodnými posunkami. 5 Neupieraj svoj zrak na pannu, aby ťa nestihlo pohoršenie a trest spolu s ňou.9,5-8 Sir 41,219,5 Ex 22,15; Jób 31,1 6 Nedávaj sa napospas prostitútkam, aby si nestratil svoje dedičstvo.9,6 Prís 29,3 7 Nepokukuj okolo seba, keď ideš po uliciach mesta, a netúlaj sa po jeho pustých kútoch.9,7-8 Prís 5,10-20 8 Odvráť oči od driečnej ženy a neskúmaj pohľadom cudziu krásu. Krásou ženy sa mnohí dali zviesť, veď ňou sa rozpaľuje ľúbostná vášeň ako oheň. 9 Nikdy nesedávaj pri stole s vydatou ženou a nehoduj s ňou pri víne, aby sa tvoje srdce nepriklonilo k nej a svojou krvou si sa neskĺzol do záhuby.

  Vzťahy k druhým

  10 Neopúšťaj starého priateľa, lebo nový sa mu nevyrovná: nový priateľ — nové víno, ak zostarne, budeš ho piť s potešením.9,10 Prís 27,10 11 Nezáviď hriešnikovi slávu: veď nevieš, aká pohroma ho čaká.9,11 Ž 37,1-2; 73,3 12 Nemaj záľubu v úspechu bezbožníkov, pamätaj, že ich ešte zaživa stihne spravodlivý trest. 13 Ďaleko sa drž od človeka, ktorý má moc zabíjať, a nebudeš sa musieť báť. Ak sa aj musíš s ním stretnúť, vyvaruj sa každého chybného kroku, aby ťa nepripravil o život. Vedz, že kráčaš pomedzi osídla a že chodíš po mestských hradbách9,13 T. j. pre nepriateľa si viditeľným terčom..9,13 Prís 16,14 14 Rešpektuj blížnych, ako len môžeš, ale iba s múdrymi sa raď.9,14-15 Tob 4,18; Sir 6,36 15 Venuj sa rozhovorom s rozumnými a všetky tvoje reči nech sa vzťahujú na zákon Najvyššieho. 16 Spolustolovníkmi nech sú ti spravodliví muži a tvojou chválou nech je bázeň pred Pánom.9,16 Sir 10,22 17 Vďaka zručnosti remeselníkov získa dielo chválu a múdry vodca ľudu ju získa vďaka svojim slovám.9,17 Sir 10,3 18 Postrachom vlastného mesta je táravý človek a unáhleného v reči znenávidia.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)