Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Rozumnosť pri stretnutiach s ľuďmi

  1 Neškriep sa s mocným človekom, aby si mu nepadol do rúk.8,1 Koh 10,20 2 Nehádaj sa s bohatým človekom, aby proti tebe nepostavil svoj vplyv: veď zlato už zničilo mnohých, ba pokrivilo aj srdcia kráľov.8,2 Sir 13,3-8 3 Neškriep sa s bohatým človekom, aby si neprikladal drevo na jeho oheň.8,3 Prís 23,9; Sir 28,10 4 Nebav sa s grobianom, aby tvoji predkovia neboli zhanobení.8,4 Sir 9,15n 5 Neposmievaj sa človeku, ktorý sa kajá zo svojho hriechu. Pamätaj, že všetci si zaslúžime trest.8,5 Ž 19,13 6 Neznevažuj človeka zato, že je starý, veď aj niektorí z nás zostarnú.8,6 Sir 3,13 7 Neteš sa, keď niekto zomrie, pamätaj, že zomrieme všetci.8,7 Prís 24,17; Sir 14,17n 8 Nepohŕdaj rozhovormi múdrych, ale zaoberaj sa ich výrokmi, lebo od nich získaš vzdelanie a naučíš sa konať služby veľmožom.8,8 Sir 6,35n 9 Nezaznávaj rozhovory starcov, veď aj oni sa učili od svojich otcov: od nich sa naučíš rozumnosti a v prípade potreby budeš vedieť odpovedať.8,9 Jób 8,8-10; Sir 6,34 10 Nedúchaj do pahreby hriešnika, aby si nezhorel v plameni jeho ohňa. 11 Nedaj sa vyprovokovať bezočivcom, aby si sa pre slová vlastných úst nechytil do pasce. 12 Nepožičiavaj tomu, kto je mocnejší ako ty, a ak požičiaš, pokladaj svoje peniaze za stratené.8,12 Sir 29,1-7 13 Nezaručuj sa nad svoje možnosti: ak si sa zaručil, rátaj s tým, že budeš musieť platiť.8,13 Sir 29,14-20 14 Nesúď sa so sudcom, lebo vzhľadom na jeho postavenie mu na súde dajú za pravdu. 15 Nedávaj sa na cestu s dobrodruhom, aby ťa neťažili starosti, lebo on si pôjde podľa svojej vôle a pre jeho nerozumnosť zahynieš spolu s ním. 16 Nepúšťaj sa do sporu s prchkým človekom a nechoď s ním cez pustatinu, lebo v jeho očiach krv neznamená nič a vrhne sa na teba tam, kde niet pomoci.8,16 Prís 22,24; Sir 28,8 17 Neraď sa s bláznom, lebo nie je schopný udržať v tajnosti ani slovo. 18 Pred cudzincom nerob nič, čo má byť skryté, lebo nevieš, čo z toho vznikne. 19 Neotváraj si srdce pred každým človekom; nečakaj, že ti za to bude vďačný.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)