Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Zbožnosť a skromnosť

  1 Nepáchaj zlo a ani tebe sa nič zlé neprihodí. 2 Stráň sa neprávosti a ona sa od teba odkloní. 3 Nesej zlo do brázd neprávosti a nebudeš ho sedemnásobne žať.7,3 Gn 6,7n; Jób 4,8; Prís 22,8 4 Nežiadaj si od Pána vysoký úrad ani od kráľa čestné kreslo.7,4 Prís 25,6n 5 Nevyhlasuj sa za spravodlivého pred Pánom a nerob sa múdrym pred kráľom. 6 Neusiluj sa byť sudcom, lebo možno nebudeš mať síl vyhubiť neprávosť, aby si nedostal strach pred mocnými a aby si sa pohoršlivo nespreneveril svojej poctivosti. 7 Neprehreš sa proti pospolitosti mesta a nezhadzuj sa v očiach ľudu. 8 Nespútaj sa hriechom dva razy, veď už po prvom neostaneš bez trestu.7,8 Sir 34,30n 9 Nehovor: „Bude sa prihliadať na množstvo mojich darov a budú prijaté, keď ich prinesiem Bohu, Najvyššiemu.“7,9 Prís 15,8; Oz 8,13 10 Nebuď malomyseľný pri modlitbe a nezabúdaj konať skutky milosrdenstva. 11 Nevysmievaj človeka, ktorý má roztrpčenú dušu: veď je Niekto, kto ponižuje i pozdvihuje.7,11 Ž 75,8; Prís 17,5 12 Nesej klamstvo proti svojmu bratovi, ani priateľovi nič podobné nerob. 13 Za nijakých okolností sa neuchyľuj k lži, lebo od nej nemožno čakať nič dobré. 14 Nerozprávaj priveľa v zhromaždení starších a v modlitbe neopakuj slová.7,14 Mt 6,7 15 Nemaj v nenávisti namáhavú prácu ani prácu na poli, ktorú ustanovil Najvyšší.7,15 Gn 3,17-19 16 Nezaraďuj sa do húfu hriešnikov, pamätaj na hnev, ktorý nemešká.7,16 Prís 16,18 17 Hlboko sa pokor v duši, lebo odplatou bezbožníka je oheň a červ.

  Správny postoj k ľuďom

  18 Nerozíď sa s priateľom kvôli zisku ani s verným bratom pre ofírske zlato.7,18 Sir 6,5-17 19 Nezanedbávaj múdru a dobrú ženu, veď jej nežnosť je nad zlato.7,19 Sir 26,1-4 20 Nezaobchádzaj zle s otrokom, ktorý verne pracuje, ani s nádenníkom, ktorý do práce vkladá svoju dušu.7,20 Sir 33,25-33 21 Tvoja duša nech má v láske rozumného otroka, neupieraj mu slobodu.7,21 Ex 21,1-5 22 Máš dobytok? Staraj sa oň, a ak ti je užitočný, podrž si ho.7,22 Prís 12,10 23 Máš deti? Správne ich vychovávaj a od mladosti im zohýnaj šiju.7,23 Sir 30,1-13 24 Máš dcéry? Ochraňuj ich telo a neobracaj sa k nim s priveľmi rozžiarenou tvárou.7,24-25 Sir 42,9 25 Vydaj dcéru a dokončíš tak veľké dielo; daj ju však rozumnému mužovi. 26 Máš ženu podľa svojho srdca? Nezapuď ju, ale nemilovanej sa nezveruj. 27 Z celého srdca si cti svojho otca a nezabudni na bolesti matky.7,27-28 Sir 3,1-16 28 Pamätaj, že vďaka nim si sa narodil. Akože im splatíš, čo pre teba urobili? 29 Z celej svojej duše sa boj Pána a jeho kňazov maj v úcte. 30 Z celej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril, a nezanedbávaj jeho služobníkov.7,30 Dt 6,5 31 Maj bázeň pred Pánom, váž si kňaza a podľa príkazu mu daj jeho podiel: prvotiny, obety za vinu a časť z pleca obetovaného zvieraťa, obetu posvätenia i prvotiny svätých vecí.7,31 Dt 18,1-5 32 Aj chudobnému podaj ruku, aby tvoje požehnanie bolo dokonalé.7,32 Dt 14,28n; Prís 19,17; Koh 7,2; Sir 4,1 33 Darmi prejavuj priazeň každému živému a ani mŕtvemu neupieraj svoju priazeň. 34 Neodťahuj sa od plačúcich a smúť so smútiacimi.7,34 Rim 12,15 35 Neváhaj navštevovať chorého, lebo takými skutkami získaš lásku. 36 Pri všetkých svojich podujatiach pamätaj na svoj koniec a nikdy nezhrešíš.7,36 Sir 18,24; 28,6n
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)