Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
  • Kniha Sirachovca
  • Výber prekladu

    • Ekumenický preklad
    • Katolícky preklad
    • Botekov preklad
    • Evanjelický preklad
    • Roháčkov preklad
    • Rómska Nová zmluva
    • Pravoslávny preklad evanjelií

      Stará zmluva

    • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
    • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
    • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
    • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
    • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
    • Jozua
    • Kniha sudcov
    • Rút
    • Prvá Samuelova kniha
    • Druhá Samuelova kniha
    • Prvá kniha kráľov
    • Druhá kniha kráľov
    • Prvá kniha kroník
    • Druhá kniha kroník
    • Ezdráš
    • Nehemiáš
    • Ester
    • Jób
    • Žalmy
    • Príslovia
    • Kohelet — Kazateľ
    • Veľpieseň
    • Izaiáš
    • Jeremiáš
    • Náreky
    • Ezechiel
    • Daniel
    • Ozeáš
    • Joel
    • Amos
    • Abdiáš
    • Jonáš
    • Micheáš
    • Nahum
    • Habakuk
    • Sofoniáš
    • Aggeus
    • Zachariáš
    • Malachiáš
    • Tobiáš
    • Judita
    • Ester (grécka verzia)
    • Kniha múdrosti
    • Kniha Sirachovca
    • Baruch (a Jeremiášov list)
    • Prídavky ku knihe Daniel
    • Prvá kniha Makabejcov
    • Druhá kniha Makabejcov
    • Nová zmluva

    • Evanjelium podľa Matúša
    • Evanjelium podľa Marka
    • Evanjelium podľa Lukáša
    • Evanjelium podľa Jána
    • Skutky apoštolov
    • List Rimanom
    • Prvý list Korinťanom
    • Druhý list Korinťanom
    • List Galaťanom
    • List Efezanom
    • List Filipanom
    • List Kolosanom
    • Prvý list Tesaloničanom
    • Druhý list Tesaloničanom
    • Prvý list Timotejovi
    • Druhý list Timotejovi
    • List Títovi
    • List Filemonovi
    • List Hebrejom
    • Jakubov list
    • Prvý Petrov list
    • Druhý Petrov list
    • Prvý Jánov list
    • Druhý Jánov list
    • Tretí Jánov list
    • Júdov list
    • Zjavenie Jána

    Výber kapitoly

    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51

    Záložky

    Úcta k rodičom

    1 Deti, počúvajte napomínanie svojho otca a konajte tak, aby ste boli spasené.3,1-16 Ex 20,12; Prís 30,17; Tob 4,4; Sir 7,27-283,1 Prís 1,8 2 Veď to Pán stanovil, aby si deti ctili otca, a potvrdil právo matky nad synmi.3,2 Prís 10,1 3 Kto si ctí otca, odčiňuje hriechy, 4 kto si váži matku, akoby zhromažďoval poklady. 5 Kto si ctí otca, bude sa tešiť z detí a bude vypočutý, keď sa bude modliť. 6 Kto si váži otca, bude dlho žiť, kto poslúcha Pána, zbaví starostí svoju matku.3,6 Var. + 7 Kto sa bojí Pána, bude si ctiť otca. 7 Svojim rodičom bude slúžiť ako svojim pánom. 8 Skutkom i slovom cti si otca, aby od neho na teba zostúpilo požehnanie. 9 Lebo otcovo požehnanie upevňuje domy detí, ale matkina kliatba vytrháva základy. 10 Svoju slávu nehľadaj v znevážení otca, lebo zneváženie nie je ti na slávu. 11 Veď sláva človeka pochádza zo cti jeho otca, ale hanbou detí je nimi hanená matka.3,11 Prís 30,17 12 Dieťa moje, ujmi sa svojho otca v starobe a nezarmucuj ho počas jeho života. 13 A ak by strácal súdnosť, maj ohľad na neho, nezneváž ho, keď ty si v plnej sile,3,13 Prís 23,22 14 lebo milosrdenstvo voči otcovi nebude zabudnuté, započíta sa ti k dobru na odčinenie tvojich hriechov. 15 V deň súženia Boh sa rozpomenie na teba a tvoje hriechy sa rozplynú, ako teplý vzduch rozpúšťa inovať. 16 Ako rúhač je ten, kto opúšťa otca a od Pána prekliaty je ten, kto provokuje k hnevu svoju matku.3,16 Prís 19,26

    Skromnosť

    17 Dieťa moje, v skromnosti pracuj na svojich dielach a budeš v obľube viac ako štedrý darca.3,17 Jk 3,13 18 Čím si väčší, tým väčšmi sa poníž a tak nájdeš milosť u Pána.3,19 Var. + 19 Mnohí sú vyvýšení a preslávení, ale on zjavuje svoje tajomstvá skromným.3,18 Nm 12,3; Prís 3,34; Flp 2,3 20 Lebo Pánova moc je veľká a pokorní ho oslavujú. 21 Neskúmaj, čo ti je priťažké, nebádaj o tom, čo je nad tvoje sily. 22 Rozmýšľaj o tom, čo ti prikázal Boh; o skryté veci sa nemusíš starať.3,22 Dt 29,28 23 Nezaoberaj sa všetečne záležitosťami, ktoré sa ťa netýkajú, veď tebe bolo odhalené viac ako to, na čo stačí ľudský um. 24 Lebo prázdne špekulovanie zviedlo mnohých a falošné domnienky priviedli ich rozum k pádu.3,24 Var. + 25 Ak nemáš zrenicu oka, chýba ti svetlo, ak nemáš poznanie, neoznamuj to.3,24 1Tim 6,20 26 Zatvrdené srdce nakoniec dopadne zle, kto má rád nebezpečenstvo, zahynie v ňom. 27 Zatvrdené srdce sa zaťaží mnohými bolesťami a hriešnik pridáva k hriechom hriech.3,27 Prís 28,14 28 Skaza pyšného sa nedá liečiť, lebo je v ňom zakorenená jedovatá rastlina. 29 Srdce rozumného bude chápať podobenstvo a pozorné ucho je túžbou múdreho.3,29 Prís 2,2 30 Horiaci plameň uhasí voda a dobročinnosť bude na zmierenie za hriechy.3,30-31 Dt 29,8-13; Prís 19,17; Dan 4,24; Tob 4,10; 12,8n; Sir 29,8-13; Mt 5,7 31 Ten, kto preukazuje milosť, pamätá na budúcnosť, aj keď sa mu prihodí pád, nájde oporu.
  • Kniha Sirachovca
  • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

    NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

    V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
    že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
    Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

    Projekty Vydavateľstvo

    Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)