Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Paradoxy

  1 Niektoré pokarhanie neprichádza v pravej chvíli, ale rozumný je ten, čo mlčí. 2 Lepšie je pokarhať ako dusiť v sebe hnev. 3 Kto sa prizná k činu, uchráni sa pred znevážením. 4 Kto chce násilím presadiť právo, podobá sa na eunucha, ktorý túži devu pripraviť o panenstvo.20,4 Sir 30,20 5 Niekto mlčí a pokladajú ho za múdreho, iného nenávidia, pretože má veľa rečí.20,5 Prís 17,28; Sir 37,20 6 Niekto mlčí, lebo nemá čo povedať, iný mlčí, lebo pozná príhodný čas.20,6-8 Prís 17,27 7 Múdry človek bude mlčať až do príhodnej chvíle, ale nerozumný táraj na vhodný čas nedbá.20,7 Koh 3,7; Sir 1,23-24; 20,20 8 Kto hromadí slová, znepáči sa, a kto zneužíva moc, toho znenávidia.20,8 Var. + Ako je dobre prejaviť pokánie, keď ťa napomenú, takto sa vyhneš dobrovoľnému hriechu. 9 Niekto zakúsi úspech v nešťastí a niekomu je zisk na škodu. 10 Je i dar, ktorý ti nebude na osoh, a je aj dar, ktorý treba dvojnásobne splatiť. 11 Niektoré pokorenie pochádza z dychtivosti po sláve, niekto však z pokorenia pozdvihne hlavu. 12 Niekto kupuje mnoho za málo, niekto za to isté platí sedemnásobok. 13 Múdry si získa obľubu pár slovami, ale bláznove lichôtky budú vyliate ako splašky. 14 Dar od nemúdreho ti nebude na osoh,20,14 Var. + takisto od chamtivca, keď dáva z núdze, lebo on zaň čaká omnoho viac; 15 málo dá, ale neprestáva o tom hovoriť, otvára si ústa ako jarmočný vyvolávač. Dnes požičia a zajtra to žiada späť; taký človek je odporný. 16 Taký blázon potom povie: „Nemám priateľa, niet vďaky za moje dobro.“ Vraj ešte aj tí, čo jedia jeho chlieb, majú podlý jazyk. 17 Koľko ráz a koľkí ho vysmejú?20,17 Var. + Pretože ani poriadne nepochopil, čo to je niečo mať, a rovnako je mu jedno, keď nič nemá.

  Slovo a mlčanie v nepravej chvíli

  18 Lepšie je pošmyknutie na dlažbe ako pošmyknutie v reči. Tak rýchlo príde aj pád zlých.20,18 Prís 12,13 19 Nepríjemný človek je ako nepríhodná reč: stále ho omieľajú ústa nevychovancov. 20 Krásny výrok z úst blázna bude na posmech, veď ho určite nepovie v pravej chvíli.20,20 Prís 26,7; Sir 20,7 21 Niekomu zabraňuje hrešiť jeho núdza; toho pri odpočinku nebudú trápiť výčitky. 22 Niekto si nivočí dušu len preto, že sa ostýcha, a zničí si ju, pretože berie ohľad na nerozumného. 23 Niekto dáva sľuby priateľovi z ostychu, čím si v ňom zbytočne získa nepriateľa. 24 Lož je hanebná škvrna na človeku, neustále sa nachádza v ústach nevychovancov.20,24-25 Prís 12,22; Sir 5,14; Ef 4,25 25 Lepší je zlodej ako ten, čo neprestajne klame, záhuba bude však údelom oboch. 26 Zlozvyk klamať je pre človeka potupou a táto hanba zostáva na ňom. 27 Múdry sa presadí svojimi slovami a rozumný človek sa bude páčiť skutočným velikánom. 28 Kto obrába svoju roľu, vysoko si nakopí snopy, a kto sa páči velikánom, získa odpustenie krivdy. 29 Hostenie a dary zaslepujú aj oči múdrych, sú ako náhubok — zahatajú obvinenia.20,29 Ex 23,8 30 Ak je múdrosť utajená a poklad ukrytý, aký je úžitok z jedného i z druhého?20,30 Sir 41,14; Mt 13,44 31 Lepší je človek, ktorý skrýva svoje bláznovstvo, ako človek, ktorý skrýva svoju múdrosť.20,31 Var. + 32 Lepšie je mať neoblomnú vytrvalosť v hľadaní Pána, ako byť bezmocným pohoničom vlastného života.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)