Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Skúšaná dôvera v Boha

  1 Dieťa moje, ak prichádzaš slúžiť Pánovi, priprav sa na skúšku.2,1 Jk 1,2; Zj 2,10 2 Usmerňuj si srdce a buď pevný, neunáhli sa v čase pohromy. 3 Pripoj sa k nemu a neodpadni, aby si bol nakoniec vyvýšený. 4 Prijmi všetko, čo ťa postihne, buď trpezlivý pri mnohorakom ponižovaní: 5 veď zlato sa skúša ohňom a ľudia milí Bohu v peci poníženia.2,5 Var. + V chorobách a v núdzi vlož do neho svoju dôveru.2,5 Prís 17,3 6 Dôveruj mu a on sa ťa ujme, vyrovnaj svoje cesty a dúfaj v neho.2,6 Ž 37,5; Prís 3,6 7 Vy, čo sa bojíte Pána, vyčkajte na jeho milosrdenstvo, neodkloňte sa, aby ste nepadli. 8 Vy, čo sa bojíte Pána, dôverujte v neho a odmena vás neminie.2,8 Jób 34,11; Sir 16,14; 51,30 9 Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobré, v trvalú radosť a milosrdenstvo2,9 Var. + lebo jeho odmenou je večný dar s radosťou.. 10 Pozrite na staré pokolenia a zvažujte: Kto zostal zahanbený, ak sa spoľahol na Pána? Ktože bol opustený, ak vytrval v bázni pred ním? Kohože si on nevšimol, ak ho vzýval?2,10 Jób 4,7; Ž 22,5-6; 37,25; 1Mak 2,50-61 11 Lebo Pán je milostivý a milosrdný, odpúšťa hriechy a zachraňuje v čase súženia.2,11 Ex 34,6 12 Beda však zbabelým srdciam a ochabnutým rukám, hriešnikovi, ktorý chodí po dvojakých chodníkoch!2,12 1Krľ 18,21; Mt 7,13 13 Beda ochabnutému srdcu za to, že neverí; preto sa mu nedostane ochrany.2,13 Iz 7,9 14 Beda vám, ktorí ste stratili vytrvalosť! Čo budete robiť, keď vás Pán navštívi?2,14 Sir 17,24 15 Tí, čo sa boja Pána, nebudú neposlušní voči jeho slovám, a tí, čo ho milujú, budú sa pridŕžať jeho ciest.2,15 Dt 6,4-6; Jn 14,23 16 Tí, čo sa boja Pána, budú sa mu chcieť páčiť, a tí, čo ho milujú, budú sa sýtiť jeho zákonom.2,16 Ž 119,47 17 Tí, čo sa boja Pána, pripravia si srdcia a duše si pred ním pokoria: 18 Padnime radšej do rúk Pána, a nie do rúk ľudí. Lebo aký je jeho majestát, také je jeho milosrdenstvo.2,18 2Sam 24,14; Múd 11,23-24
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)