Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  1 Robotník opilec nezbohatne a kto malé výdavky pokladá za nič, krok za krokom sa blíži k pádu. 2 Víno a ženy vedú aj rozumných na scestie a kto sa stýka s prostitútkami, stratí všetky zábrany.19,2 Oz 4,11; Sir 9,1-9 3 Stane sa majetkom moľov a červov, drzého človeka stihne skaza.19,3 Sir 10,11 4 Kto prirýchlo dôveruje, je ľahkomyseľný, a kto tak hreší, previňuje sa sám proti sebe.19,4 Sir 6,7 5 Kto sa raduje zo zla, bude odsúdený19,5 Var. + ale kto odoláva vášňam, korunuje si život. 6 Kto ovláda svoj jazyk, bude žiť bez rozbrojov. 6 a kto nenávidí táravosť, udúša zlo. 7 Nikdy nehovor druhému chýry, tak neutrpíš nijakú ujmu. 8 Nešír reči o priateľovi ani o nepriateľovi, hovor iba vtedy, keby si sa mlčaním dopustil hriechu.19,8-9 Sir 27,16 9 Dozvie sa to a bude sa ťa strániť a keď sa mu naskytne príležitosť, dá ti pocítiť svoju nenávisť. 10 Počul si nejaký chýr? Nech umrie s tebou. Neboj sa, neroztrhne ťa.19,10 Prís 11,13 11 Blázon trpí pre slová ako žena, čo ide porodiť dieťa. 12 Ako šíp zabodnutý hlboko do stehna, tak väzí slovo v hrudi blázna.

  Chýry treba overovať

  13 Pýtaj sa priateľa, azda neurobil nič, a ak niečo urobil, nech to viac nerobí.19,13 Lv 19,17 14 Pýtaj sa blížneho, azda nepovedal nič, a ak povedal, nech sa to neopakuje. 15 Pýtaj sa priateľa, veď často je to ohováranie, a never každému slovu. 16 Človek sa pošmykne, ale nie úmyselne. Kto nehreší svojím jazykom?19,16 Sir 5,13; 14,1; 20,6-8; 21,25n; 28,13-26 17 Pýtaj sa blížneho, prv ako ho pokarháš, dodrž zákon Najvyššieho.19,17 Var. + 18 Bázeň pred Pánom je základom prijatia u Boha a múdrosť dosahuje jeho lásku. 19 Poznanie Pánových prikázaní je výchovou pre život. Tí, ktorí konajú, čo mu je milé, oberajú ovocie zo stromu nesmrteľnosti.19,17 Lv 19,17; Ž 141,5; Mt 18,15-17 20 Bázeň pred Pánom — to je celá múdrosť, a v celej múdrosti vždy ide o plnenie jeho zákona19,20 Var. + a o poznanie jeho všemohúcnosti. 21 Otrok, ktorý hovorí pánovi: „Neurobím, čo sa ti páči“ rozhnevá toho, kto ho živí, aj keď neskôr príkaz vykoná..19,20 Sir 1,14-16; 24,23 21 Lepší je ten, komu chýba dôvtip, ale má bázeň pred Pánom, ako ten, čo oplýva rozumom a prestupuje zákon.19,24 1Krľ 1,21 22 Múdrosť neznamená vyznať sa v zlom, ani rozumnosť neznamená radiť sa s hriešnikmi. 23 Niektoré chytráctvo je ohavnosťou a niektorému hlupákovi chýba prefíkanosť.19,23 Sir 21,12 24 Lepší je ten, komu chýba dôvtip, ale má bázeň pred Pánom, ako ten, čo oplýva rozumom a prestupuje zákon.19,24 1Krľ 1,21 25 Premyslené chytráctvo je neprávosťou, sú však ľudia, čo sa správajú bezohľadne, len aby dosiahli svoje.19,25 Var. + no jestvuje múdry, čo pri súde vymáha spravodlivosť. 26 Je aj človek oddaný zlu a hrbí sa v čiernom rúchu, ale jeho vnútro je plné lesti; 27 skrýva si tvár a robí sa hluchým, ale kde ho nik nespozná, hneď ťa napadne. 28 Ak mu aj nedostatok síl zabráni zhrešiť, bude robiť zle, len čo sa mu naskytne príležitosť. 29 Muža spoznáš podľa výzoru19,29 Alt. podľa toho, ako pozerá., rozumného spoznáš podľa výrazu tváre. 30 Odev muža, široký úsmev a chôdza človeka podajú o ňom správu.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)