Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Veleba Boha

  1 Ten, ktorý je večne živý, stvoril všetko.18,1 Gn 1,1-31; Ž 106,2; Sir 43,27; Zj 1,18; 4,11 2 Jediný Pán je spravodlivý18,2 Var. + niet iného okrem neho. 3 Svet spravuje pokynom svojej ruky, všetko poslúcha jeho vôľu, veď on so svojou mocou je kráľom nad všetkým, oddeľuje sväté od nesvätých vecí.. 3 Nikoho nepoveril, aby ohlasoval jeho skutky. Kto preskúma jeho veľkolepé činy?18,4 Sir 42,17 4 Kto zmeria moc jeho majestátu? Kto vyrozpráva jeho milosrdné skutky?18,5-7 Ž 139,17n 5 Nikto nemôže z nich nič ubrať ani nič k nim pridať, niet toho, kto by mohol preskúmať Pánove divy.18,6 Prís 30,6; Koh 3,14; Sir 42,21 6 Keď si človek myslí, že je na konci, vtedy začína. Keď sa zastaví, bude to znak jeho bezradnosti. 7 Čo je človek a aký je z neho úžitok? Čo je na ňom dobré a čo zlé?18,8-12 Jób 7,7-1018,8 Ž 144,3 8 Počet dní človeka je nanajvýš sto rokov18,9 Var. + nepredstaviteľný je však všetkým spánok každého..18,9 Ž 90,10 9 Ako kvapka vody z mora a ako zrnko piesku, tak málo znamenajú roky v porovnaní s dňom večnosti. 10 Preto mal Pán s nimi veľkú trpezlivosť a vylial na nich svoje milosrdenstvo.18,11 Sir 17,29 11 Pozrel a spoznal, aký biedny je ich koniec —, preto rozhojnil svoje odpustenie. 12 Milosrdenstvo ľudí zahŕňa najbližších, ale Pán je milosrdný k všetkým ľuďom. Karhá, vychováva, vyučuje, zavracia ako pastier svoje stádo.18,13 Ž 145,9; Jer 31,10; Múd 11,23; Tít 2,11n 13 Zľutúva sa nad tými, čo prijímajú jeho výchovu a horlivo sa zaoberajú jeho rozhodnutiami. 14 Dieťa moje, k dobrým skutkom nepridávaj výčitky, a keď niekomu niečo dávaš, nezarmucuj ho trpkým slovom.18,15 Sir 41,22

  Rozvaha

  15 Nezmierni azda rosa horúčosť? Tak i dobré slovo je lepšie ako dar. 16 Nie je slovo nad dobrý dar? Oboje však dáva iba človek obdarený milosťou. 17 Blázon namiesto vďačnosti robí výčitky, dar chamtivca nepoteší oči. 18 Skôr ako prehovoríš, pouč sa, o zdravie sa staraj, skôr než ochorieš. 19 Sám sa preskúmaj pred začiatkom Pánovho súdu, a tak v hodine navštívenia nájdeš odpustenie.18,20 Mt 7,5 20 Pokor sa, skôr ako ochorieš, a vo chvíli, keď zhrešíš, ukáž, že si sa obrátil. 21 Nezdráhaj sa v pravej chvíli splniť sľub, neodkladaj až do smrti jeho splnenie.18,22 Alt. v. 22b: a nečakaj na smrť, aby si sa ho zbavil. 22 Predtým, ako sľub vyslovíš, premysli si ho, nebuď ako človek, ktorý pokúša Pána.18,23 Prís 20,25 23 Pamätaj na Boží hnev v dňoch svojho skonu a na čas odplaty, keď sa odvráti jeho tvár.18,24 Sir 7,36 24 V období hojnosti pamätaj na čas hladu, v dňoch bohatstva na chudobu a biedu.18,25 Sir 11,25 25 Od rána do večera plynie čas a pred Pánom všetko prebieha rýchlo. 26 Múdry človek sa vo všetkom správa opatrne a v čase, keď sa rozmnoží hriech, dá si pozor, aby neurobil chybu. 27 Každý rozumný pozná, čo je múdrosť a chváli každého, kto ju nájde. 28 Kto je rozvážny v reči, stane sa múdry a dôvtipné príslovia chŕli zo seba.18,29 Var. + Lepšia je dôvera v jediného Vládcu, než sa mŕtvym srdcom pridŕžať mŕtveho.18,29 Sir 16,25; 24,32 29 Nežeň sa za svojimi túžbami a zdržuj sa svojich chúťok.18,30-31 Sir 5,2; 6,2.4

  Sebaovládanie

  30 Ak vyhovieš každej svojej túžbe po rozkošiach, staneš sa terčom škodoradosti tvojich nepriateľov. 31 Nemaj záľubu vo veľkom hýrení, nedaj sa spútať záväzkami, ktoré budeš musieť zaň splácať. 32 Neožobračuj sa radovánkami za vypožičané peniaze, keď nemáš nič v mešci18,33 Var. + lebo budeš protivníkom vlastného života..18,33 Prís 23,20n 33 Neožobračuj sa radovánkami za vypožičané peniaze, keď nemáš nič v mešci.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)