Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Trest hriešnikov

  1 Netúž po množstve nepodarených detí, ani sa neteš z bezbožných synov.16,1-3 Prís 17,25; Múd 4,1 2 Neteš sa z nich, keď sa rozmnožia, ak nemajú bázeň pred Pánom. 3 Nespoliehaj sa na ich život a nedrž sa toho, že ich je mnoho16,3 Var. + lebo budeš vzdychať od predčasného zármutku a náhle spoznáš ich koniec.; lebo lepší môže byť jeden ako tisíc, lepšie je zomrieť bez detí ako mať bezbožné deti. 4 Lebo jeden rozumný založí mesto, ale kmeň bezbožníkov ho obráti na pustatinu. 5 Mnoho takých vecí videlo moje oko a moje ucho počulo ešte vážnejšie veci. 6 V zhromaždení hriešnikov sa zapaľuje oheň a proti neposlušnému národu vzplanie hnev.16,6 Nm 11,1; 16,35 7 Nezmiloval sa nad starodávnymi obrami, ktorí odpadli, pretože sa cítili silní.16,7 Gn 6,1-4; Múd 14,6 8 Neušetril tých, čo poskytli príbytok Lótovi ako cudzincovi, sprotivili sa mu pre ich pýchu.16,8 Gn 18,20 9 Nezľutoval sa nad národom, ktorý mal byť zničený, nad tými, čo boli vyhnaní zo svojho vlastníctva pre svoje hriechy,16,9 Var. + toto všetko urobil národom so zatvrdeným srdcom a nedal sa uprosiť ani množstvom svojich svätých.16,9 Ex 23,33; 33,2; Dt 7,1 10 ani nad šesťsto tisícami pešiakov, ktorí sa vzopreli pre tvrdosť svojho srdca.16,10 Var. + Údermi aj odpustením, ranami aj uzdravením, Pán na ich dozeral s milosrdenstvom aj prísnosťou.16,10 Ex 12,37; Nm 11,21; 14,26-35; Sir 46,8 11 Keby bol čo len jeden tvrdošijný, bolo by divom, žeby ušiel trestu. Lebo u Pána je milosrdenstvo i hnev, on je rovnako mocný, keď odpúšťa i keď vylieva hnev.16,11-12 Sir 5,6n; 12,6 12 Aké veľké je jeho zľutovanie, také je aj jeho pokarhanie; súdiť bude človeka podľa jeho skutkov. 13 Hriešnik neunikne so svojou korisťou, ale vytrvalosť zbožného nebude sklamaná. 14 On uzná každý čin milosrdenstva, každý dostane podľa svojich skutkov.16,14 Var. + 15 Pán zatvrdil faraóna, aby ho nepoznal, aby sa pod nebom zjavili jeho činy. 16 Celému tvorstvu sa stalo zjavné jeho milosrdenstvo, keď svoje svetlo i tmu rozdelil ľudským bytostiam.16,14 Sir 2,8 17 Nepovedz: „Ukryjem sa pred Pánom, kto z výšin sa na mňa rozpamätá? Vo veľkom zástupe ma nikto nerozozná, veď čože som ja v nesmiernom tvorstve?“16,17 Ž 139,7-12; Múd 1,7n; Sir 17,15; 42,18.20 18 Hľa, samo nebo, ba najvyššie nebesia, priepasť i zem sa budú triasť, keď ich on navštívi.16,18 Var. + Celý svet vznikol a jestvuje podľa jeho vôle.16,18-19 Ž 104,32 19 I vrchy a základy zeme sa zachvejú strachom, keď na ne pozrie. 20 Srdce o tom nebude uvažovať. Kto bude hĺbať o jeho cestách? 21 Ako smršť, ktorú človek neuzrie, tak väčšina jeho činov zostáva utajená.16,21 Var. – v. 21.16,21 Jn 3,8 22 Kto bude hlásať skutky spravodlivosti? Alebo kto sa ich dočká? Veď splnenie zmluvy je ďaleko16,22 Var. + a zistenie všetkého až na konci.. 23 Takto zmýšľa obmedzený človek, nerozumný a blúdiaci muž uvažuje o bláznivých veciach.16,23 Ž 14,1

  Stvorenie človeka

  24 Dieťa moje, počúvaj ma a oboznamuj sa s múdrosťou, vo svojom srdci sa prikloň k mojim slovám. 25 Dôkladne ťa oboznámim s náukou a odovzdám ti všetky vedomosti. 26 Od začiatku Pánove diela zodpovedali jeho zámerom, od stvorenia im určil miesto.16,26–17,10 Gn 1,1-31; Ž 104,1-31 27 Naveky usporiadal svoje diela a podľa druhov určil ich ríše. Nepoznali hlad ani únavu, neustala ich činnosť.16,27 Iz 40,26 28 Nijaké z nich neutláčalo to blízke a nikdy neboli neposlušné voči Pánovmu slovu. 29 Potom Pán pohliadol na zem a naplnil ju dobrými darmi. 30 Povrch zeme pokryl najrozmanitejšími formami života a všetko sa do nej vráti.16,30 Gn 1,20-25; Ž 104,29
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)