Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  1 Kto sa bojí Pána, bude takto konať, a kto sa pridŕža zákona, získa múdrosť.15,1-10 Múd 6,12-1615,1 Sir 24,23-28 2 Múdrosť mu vyjde v ústrety ako matka a bude ho vyčkávať ako mladá manželka.15,2 Múd 8,2 3 Bude ho sýtiť chlebom rozumnosti a napájať vodou múdrosti.15,3 Prís 9,5; Sir 51,20 4 On sa o ňu pevne oprie a neskláti sa, spoľahne sa na ňu a nebude zahanbený. 5 Vyvýši ho nad jeho blížnych a uprostred zhromaždenia otvorí mu ústa. 6 Získa potechu i veniec plesania a večné meno do dedičstva.15,6 Sir 39,11 7 Nerozumní ľudia ju nedosahujú, ani hriešnici ju nevidia. 8 Má ďaleko k pýche a klamári nebudú na ňu pamätať. 9 Chválospev nepatrí do úst hriešnika, lebo od Pána na to poverenie nedostal.15,9 Am 5,23 10 Veď chválospev zaznie v múdrosti a sám Pán ho sprevádza úspechom. 11 Nehovor: „Pán spôsobil moje odpadnutie, lebo on nespôsobí, čo znenávidel.“15,11-20 Prís 19,3; Sir 17,1-14; Jk 1,13 12 Nehovor: „On ma zviedol, lebo on nepotrebuje hriešneho človeka.“ 13 Pán nenávidí každú ohavnosť. Milá nie je ani tým, čo sa ho boja. 14 On na začiatku stvoril človeka a dal mu slobodu rozhodovať sa.15,14 Gn 2,7.16n 15 Ak budeš chcieť, budeš zachovávať prikázania a budeš konať verne podľa dobrej vôle.15,15 1Jn 5,3 16 Pán ti predložil oheň i vodu: vystrieš ruku za tým, čo budeš chcieť.15,16-17 Dt 30,15-20; Sir 45,5 17 Pred človekom je život i smrť a bude mu dané to, pre čo sa rozhodne. 18 Lebo Pánova múdrosť je nesmierna: on je mocný vo svojej vláde a všetko vidí. 19 Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja. On pozná každý čin človeka.15,19 Sir 17,15; 34,16 20 Nikomu neprikázal, aby bol bezbožný, a nikomu nedal povolenie hrešiť.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)