Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Nedôvera voči boháčom a mocnárom

  1 Kto sa dotkne smoly, zamaže sa, kto sa stýka s nafúkancom, stáva sa mu podobný. 2 Nedvíhaj bremeno, ktoré je nad tvoje sily, ani sa nespolčuj s mocnejším a bohatším, ako si ty. Či sa môže družiť hlinený hrniec s kotlíkom? Keď naň narazí, rozbije sa. 3 Boháč spácha krivdu, a ešte sa hnevá ako ukrivdený, chudobnému sa stane krivda, a ešte aby odprosoval.13,3-8 Sir 8,2; 12,18 4 Ak si boháčovi užitočný, využíva ťa, ale ak sa dostaneš do núdze, opustí ťa. 5 Kým niečo vlastníš, bude žiť s tebou a vycicia ťa bez najmenších výčitiek svedomia. 6 Keď ťa bude potrebovať, bude ti lichotiť, usmievať sa na teba a všeličo ti sľubovať, bude s tebou pekne hovoriť a pýtať sa: „Nepotrebuješ niečo?“ 7 Svojimi hostinami ťa však zahanbí, potom ťa dvojnásobne, ba trojnásobne ožobráči a nakoniec sa z teba ešte aj vysmeje. Keď ťa neskôr zbadá, ani sa pri tebe nezastaví, iba hlavou nad tebou pokrúti. 8 Daj si pozor a nenechaj sa oklamať, aby si pre vlastnú hlúposť nebol ponížený. 9 Keď ťa vladár pozýva, zachovaj sa zdržanlivo, bude ťa pozývať tým naliehavejšie.13,9 Prís 25,6 10 Nenatískaj sa, aby si nebol odmietnutý, ani sa nedrž priďaleko, aby sa na teba nezabudlo. 11 Nerozprávaj sa s ním ako rovný s rovným a never väčšine jeho slov. Mnohými rečami ťa totiž bude skúšať a aj keď sa bude usmievať, bude ťa skúmať. 12 Krutý je, kto nedodrží slovo13,12 Alt. neuchová iba pre seba tvoje slovo., kto neušetrí od súženia a okov. 13 Buď v strehu a dávaj si pozor, pretože kráčaš po okraji záhuby.13,13 Var. + 14 Keď také veci počuješ, prebuď sa zo svojho spánku, celou dušou miluj Pána a pros ho o záchranu. 15 Každý živý tvor miluje seberovného a každý človek svojho blížneho.13,15-16 Gn 2,18.24; Sir 27,9 16 Všetko tvorstvo sa združuje podľa svojho druhu, aj človek priľne k seberovnému. 17 Či bude azda vlk nažívať s baránkom? Tak je to aj s hriešnikom a zbožným.13,17 Mt 10,16 18 Akýže pokoj je medzi hyenou a psom? Aký pokoj je medzi boháčom a bedárom? 19 Na púšti sú divé osly korisťou pre levy. Tak sa na chudobných pasú boháči. 20 Pre pyšného je pokora ohavnosťou, tak pre boháča je ohavnosťou chudobný. 21 Keď sa boháč zakolíše, podoprú ho priatelia, ale keď ponížený padne, priatelia ho zavrhnú.13,21-23 Ž 73,9; Prís 19,4; Koh 9,16 22 Keď sa boháč potkne, mnohí sa ho ujmú, ospravedlnia ho, aj keď hovorí, čo sa nesvedčí; ale keď sa potkne chudobný, robia mu za to výčitky: ani ho nevypočujú, aj keď hovorí rozumne. 23 Prehovorí boháč a všetci zmĺknu. Jeho slová vynášajú až po oblaky. Prehovorí chudobný a povedia: „Čo je to zač?“ A ak sa potkne, ešte ho postrčia. 24 Dobré je bohatstvo, v ktorom niet hriechu, no chudoba je podľa mienky bezbožníka zlá.

  Umenie žiť

  25 Srdce človeka mení jeho tvár buď k dobrému, alebo k zlému.13,25-26 Prís 15,13; Sir 26,4 26 Znakom srdca, ktoré sa cíti dobre, je žiarivá tvár, ale tvoriť príslovia si žiada úmorné rozmýšľanie.
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)