Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Micheáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Záložky

  Súd nad hodnostármi

  1 Ja som však povedal: „Počujte, hodnostári Jákoba a náčelníci domu Izraela: Či nemáte práve vy poznať právo?3,1 Iz 1,10; Jer 5,5; Oz 5,1 2 Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a z ich kostí mäso.“ 3 Požierajú mäso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako mäso do kotla.3,3 Ž 14,4; Ez 34,3 4 Potom budú kričať k Hospodinovi, ale neodpovie im; v tom čase skryje si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky.3,4 Prís 1,28; Ez 8,18; Mt 7,22

  Súd nad prorokmi

  5 Takto hovorí Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo hrýzť zubami, volajú: „Pokoj!“ Vyhlasujú však svätú vojnu proti tomu, kto im nič nedá do úst.3,5 Mt 7,15 6 Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veštby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň.3,6 Iz 8,22; Am 8,9 7 Vtedy sa zahanbia vidci a zapýria sa veštci; všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. 8 Ja som však naplnený silou Hospodinovho ducha, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech.3,8 Iz 58,1

  Súd nad Jeruzalemom

  9 Počujte toto, hodnostári Jákobovho domu a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo protiví a ktorí všetko rovné krivíte, 10 ktorí budujete Sion krvou a Jeruzalem bezprávím.3,10 Jer 22,13.17; Ez 22,27; Hab 2,12 11 Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poúčajú za odmenu. Jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: „Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlé sa nám nestane.“3,11 1Sam 8,3; Iz 1,23; Jer 6,13; 7,4 12 Preto pre vás bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.3,12 Ž 79,1
 • Micheáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)