Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Jób
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  Siedma reč Jóba

  1 Nato Jób odpovedal takto: 2 „Dobre počúvajte, čo hovorím, a to bude od vás mne na útechu. 3 Vydržte ešte, keď budem hovoriť! Až keď dohovorím, potom sa posmievajte! 4 Vari je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som nemal byť netrpezlivý? 5 Obráťte sa ku mne a žasnite! Dajte si ruku na ústa!21,5 Sdc 18,19; Jób 29,9; 40,4; Prís 30,32 6 Keď si na to spomeniem, chytá ma hrôza a moje telo zachvacuje triaška. 7 Prečo bezbožní ľudia žijú, dosahujú vysoký vek, ba dokonca nadobúdajú veľký majetok?21,7 Jób 12,6; Ž 73,3; Jer 12,1 8 Ich deti sú zabezpečené, sú s nimi a oni sa tešia pohľadom na ne. 9 Ich domy majú pokoj od strachu a Božia palica im nehrozí. 10 Jeho býk oplodňuje bez ťažkostí, jeho krava sa otelí a nepotratí. 11 Svojich chlapcov vypúšťajú ako stádo a ich deti si poskakujú v tanci. 12 Spievajú pri bubne a harfe a radujú sa pri zvuku flauty.21,12 Iz 5,12; Am 6,5 13 Svoje dni dožívajú v blahobyte a náhle zostupujú do podsvetia. 14 Bohu povedali: ‚Odíď od nás, my nechceme poznať tvoje cesty!21,14 Jób 22,17 15 Kto je Všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám prospeje, ak na neho budeme naliehať s prosbami?‘21,15 Ex 5,2 16 Nuž, svoj blahobyt nemajú vo vlastných rukách. Ďaleko nech je odo mňa zmýšľanie bezbožných!21,16 Jób 22,18 17 Ako často vyhasne kahanec bezbožných? Ako často príde na neho nešťastie? Ako často ho Boh bude ničiť vo svojom hneve? 18 Ako často sú sťa slama vo vetre a sťa plevy, ktoré unáša víchor?21,18 Ž 35,5; 83,14 19 Odkladá Boh nešťastie pre jeho synov? Nech vyplatí jeho, aby vedel, ako je to!21,19 Jer 31,29 20 Nech vidí na vlastné oči svoju skazu a nech pije z hnevu Všemohúceho! 21 Čo mu už záleží na dome, keď bude po ňom a počet jeho mesiacov sa skončil? 22 Možno vari učiť Boha poznatkom, keď on sám tých najvyšších súdi? 23 Niekto zomiera v plnom rozkvete síl, bezstarostný a v pokoji, 24 jeho nádoby sú plné mlieka a jeho kostná dreň sa obnovuje. 25 Iný zomiera so zatrpknutou dušou a neužil si blahobytu. 26 Obaja si ľahnú do prachu, kde ich pokryjú červy.21,26 Jób 3,19; Koh 9,2; Iz 14,11 27 Nuž, ja poznám vaše myšlienky a viem, aké úklady proti mne kujete, 28 lebo vravíte: ‚Kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bezbožníkmi?‘ 29 Azda ste sa nespýtali pocestných a neporozumeli ste ich svedectvám, 30 že v deň nešťastia býva ušetrený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú zachránení? 31 Kto mu povie do očí, ako sa správal, a za to, čo urobil, kto sa mu odplatí? 32 Do hrobu ho dôstojne ponesú a pri hrobke budú držať stráž.21,32 Lk 16,22 33 Sladké sú mu hrudy pohrebiska, všetci kráčajú za ním. Tí, čo idú pred ním, sú bez počtu. 34 Akože ma chcete potešiť nezmyslami? Vaše odpovede sú samý podvod!“21,34 Jób 16,2
 • Jób
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)