Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Jób
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  Druhá reč Cófara

  1 Nato Cofar z Naamy odpovedal takto: 2 „Preto sa moje myšlienky ozývajú a preto sa ponáhľam, 3 lebo počúvam karhanie, ktoré ma potupuje, pretože mi odpovedá vietor bez rozumu. 4 Vari oddávna nevieš, odvtedy, čo je človek na zemi, 5 že jasot bezbožníkov je len krátky a že radosť podliaka trvá len okamih? 6 Aj keď jeho povýšenectvo vystúpi až do nebies a jeho hlava dosiahne oblaky,20,6-7 Gn 11,4-9; Ž 37,35-36; Iz 14,13-15 7 navždy sa pominie ako jeho vlastný výkal. Tí, čo to uvidia, povedia: ‚Kdeže je?‘ 8 Odletí ako sen a viac ho nenájdu, zaženú ho ako nočné videnie.20,8 Ž 73,20; 90,5 9 Oko, ktoré ho pozorovalo, už ho neuvidí ani jeho miesta neuzrie.20,9 Ž 37,10.36 10 Jeho synovia sa budú uchádzať o priazeň bedárov a vlastnými rukami odovzdá svoj majetok.20,10 Jób 27,14.17 11 Jeho kosti boli plné mladíckej sily, ale aj tá si s ním ľahne do prachu.20,11 Jób 17; 21,26 12 Hoci mu je zlo sladké v ústach, predsa si ho skrýva pod jazykom, 13 je k nemu zhovievavý a neopúšťa ho, ponecháva si ho v ústach, aby ho vychutnal. 14 Jedlo sa mu zmení v črevách a stane sa v jeho útrobách jedom kobry. 15 Bohatstvo zhltol, ale vydávi ho, Boh mu ho z brucha vypudí. 16 Bude pridájaný jedom kobry, zabije ho jazyk zmije. 17 Nech sa nekochá v bystrinách vôd ani v potokoch medu a smotany. 18 Vráti, čo získal, a neprehltne to, má obrovský zisk, ale sa z neho neteší, 19 lebo rozdrvil chudobných, opustil ich a ulúpil dom, hoci ho nestaval. 20 Keďže sa s ničím neuspokojil, nezachráni ho to, po čom túžil.20,20 Lk 12,19-20 21 Jeho žravosti nikto neunikol, preto jeho blahobyt nebude trvalý. 22 V období nadbytku bude v tiesni, dopadne na neho moc utrpenia. 23 Nech si len brucho plní, Boh mu doň pošle páľavu svojho hnevu a zaplaví ho ňou vo chvíli, keď si bude zajedať. 24 Keď bude utekať pred železnou zbraňou, prebodne ho šíp z bronzu.20,24 Iz 24,18; Am 5,19 25 Tasí zbraň, ale šíp mu prenikol cez chrbát a žlčníkom mu preniká ligotavá čepeľ. Je mu beda!20,25 Dt 32,41 26 Úplná temnota je prichystaná pre jeho poklady, strávi ho oheň, ktorý nikto nerozdúchal, zle dopadne ten, kto prežije v jeho stane. 27 Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa postaví proti nemu. 28 Plody práce jeho domu zavlečú do cudziny, rozlejú sa v deň Božieho hnevu.20,28 Prís 11,4; Sof 1,18 29 Takýto údel určil Boh bezbožníkovi, takéto dedičstvo dostane od Boha za svoje reči.“20,29 Jób 27,13
 • Jób
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)