Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Jób
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  Šiesta reč Jóba

  1 Nato Jób odpovedal takto: 2 „Dokedy mi budete trápiť dušu a trýzniť ma slovami? 3 Už je to desiaty raz, čo ste ma znevážili, nehanbíte sa a ubližujete mi.19,3 Gn 31,7; Nm 14,22 4 Aj keby som naozaj bol zblúdil, je to moja vec.19,4 Prís 9,12 5 Ak sa naozaj nado mňa povyšujete a zdôvodňujete moju potupu, 6 vedzte teda, že to Boh ma poškodil a zamotal do svojej siete.19,6 Jób 18,8 7 Veď keď kričím: ‚Pomoc!‘, nedostávam odpoveď, dovolávam sa pomoci, ale spravodlivosti sa nedovolám.19,7 Jób 30,20; Hab 1,2 8 Cestu mi zarúbal, takže neprejdem a chodníky mi zahalil tmou.19,8 Jób 3,23; Nár 3,7 9 Česť mi vyzliekol a sňal mi korunu z hlavy.19,9 Jób 29,14 10 Na všetkých stranách ma rúca, takže odchádzam, moju nádej vytrhol ako strom. 11 Jeho hnev vzbĺkol proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa.19,11 Jób 13,24; 33,10 12 Jeho oddiely spolu prichádzajú, urovnali si cestu proti mne a utáborili sa okolo môjho stanu. 13 Bratov odo mňa vzdialil a moji známi sa mi celkom odcudzili.19,13 Ž 31,12; 88,9.19; Lk 23,49 14 Príbuzní sa ma zriekli a dôverní priatelia na mňa zabudli.19,14 Ž 38,12 15 Hostia v mojom dome a moje slúžky ma pokladajú za cudzieho, pre nich som iba cudzozemcom. 16 Volám na svojho otroka, ten mi však neodpovedá, vlastnými ústami sa ho doprosujem. 17 Môj dych je odporný aj vlastnej žene a hnusím sa vlastným súrodencom. 18 Dokonca aj chlapci mnou pohŕdajú, len čo vstanem, už mi odvrávajú.19,18 Jób 30,1.12 19 Protivím sa všetkým svojim dôverníkom, tí, ktorých som miloval, sa obrátili proti mne.19,19 Ž 41,10 20 Koža a mäso sa mi lepia na kosti, len o vlások som unikol smrti.19,20 Jób 16,8; 33,21; Ž 102,6 21 Vy, priatelia moji, zľutujte, zľutujte sa nado mnou! Veď ma zasiahla Božia ruka! 22 Prečo ma tak ako Boh prenasledujete? Veď z môjho tela sa nenasýtite! 23 Kiežby sa moje slová zapisovali, kiežby sa dostali do knihy, 24 železným rydlom a olovom naveky boli vyryté do kameňa! 25 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom! 26 Aj potom, keď moja koža bude takto zodratá, zo svojho tela uvidím Boha, 27 svojimi očami ho pri sebe uvidím — nie niekto cudzí. Moje vnútro už hynie túžbou.19,27 Mt 5,8; 1Jn 3,2 28 Lebo potom poviete: ‚Prečo by sme ho mali prenasledovať?‘ Keďže je však koreň veci vo mne, 29 vy sa bojte meča! Hnev je totiž mečom na neprávosti, aby ste spoznali, že jestvuje súd!“
 • Jób
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)