Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Druhá kniha kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

  Záložky

  Choroba a uzdravenie Chizkiju

  1 V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Navštívil ho prorok Izaiáš, Amócov syn, a povedal mu: „Takto vraví Hospodin: ‚Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive.‘“ 20,1-11 2Krn 32,24n; Iz 30,1-7.15; 31,1-9; 38,1-8 2 Chizkija sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Hospodinovi: 3 „Ach, Hospodin, spomeň si, prosím, na to, že som verne a oddane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dobré.“ Nato sa Chizkija pustil do prenikavého náreku. 4 Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho oslovil Hospodin: 5 „Vráť sa a povedz Chizkijovi, vodcovi môjho ľudu: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho praotca Dávida: ‚Vypočul som si tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Nuž, uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do Hospodinovho domu.20,5 Iz 38,5 6 K tvojmu veku pridám pätnásť rokov. Vyslobodím teba i toto mesto z hrsti asýrskeho kráľa. Pre seba a svojho služobníka Dávida toto mesto obránim.‘“ 20,6 2Krľ 19,34 7 Izaiáš nato prikázal: „Použite figovú náplasť.“ Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil. 8 Chizkija sa spýtal Izaiáša: „Čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a na tretí deň vystúpim do Hospodinovho domu?“ 9 Izaiáš odpovedal: „Toto ti bude znamením od Hospodina, že splní, čo sľúbil: Má tieň postúpiť o desať stupňov alebo sa má o desať stupňov stiahnuť?“ 10 Chizkija odvetil: „Ľahšie tieň postúpi o desať stupňov, než sa o desať stupňov vráti.“ 11 Prorok Izaiáš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových slnečných hodinách o desať stupňov.

  Babylonskí poslovia u kráľa Chizkiju

  12 V tom čase babylonský kráľ Berodach-Baladán, Baladánov syn, poslal Chizkijovi listy a dar, lebo sa dozvedel o jeho chorobe.20,12-21 2Krn 32,31; Iz 39,1-8 13 Chizkija poslov vypočul a ukázal im celú klenotnicu: striebro, zlato, balzamy, vzácny olej, svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľovstve. 14 Prorok Izaiáš zašiel za kráľom Chizkijom a spýtal sa ho: „Čo hovorili tí muži a odkiaľ prišli k tebe?“ Chizkija odpovedal: „Prišli zďaleka, až z Babylonu.“ 15 „Čo videli v tvojom paláci?“ spýtal sa. Chizkija odvetil: „Videli všetko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal.“ 16 Nato povedal Izaiáš Chizkijovi: „Počuj slovo Hospodina! 17 ‚Blíži sa čas, keď všetko, čo sa nachádza v tvojom paláci a čo tvoji predkovia dodnes nahromadili, bude odvlečené do Babylonu. Neostane tu nič,‘ vraví Hospodin.20,17 2Krľ 24,13n 18 ‚I niektorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, odvlečú a budú dvoranmi v paláci babylonského kráľa.‘“ 20,18 Dan 1,1-5 19 Chizkija na to odvetil Izaiášovi: „Dobré je slovo Hospodina, ktoré si povedal!“ Pritom si pomyslel: „Nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem.“20,19 2Krľ 22,20 20 Ostatné Chizkijove príbehy, všetky jeho hrdinstvá, to, ako vybudoval rybník a vodovod i ako zaviedol vodu do mesta, je zapísané v Kronike judských kráľov.20,20-21 2Krn 32,30; Sir 48,17 21 Keď sa Chizkija uložil k svojim predkom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.
 • Druhá kniha kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)