Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Títovi

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3

  Záložky

  Te šunel savoren, ko vareso ľidžan

  1 Leper le manušenge, hoj te šunen a te podden pes le vladarenge the olenge so vareso ľidžan a mi aven pripravimen te kerel savore lačhe veci. 2 Phen lenge hoj pre ňikaste te na vakeren a te na pes vesekedinen, ale mi aven kovlejileskere a mi presikaven o lačhipen savore manušenge. 3 Bo the amen samas varekana nagoďaver a na šunahas le Devles. Bludzinahas a samas otroka le hocsave žadoscenge the rozkošenge. Dživahas andre choľi a zavidzinahas. Aver manuša amen narado dikhenas a the amen len. 4 Ale sar pes sikaďa o lačhipen le Devleskero, amare Spasiťeľiskero, the leskero kamiben kijo manuša, 5 ov amen zachraňinďa. Ale oda na sas vaš ňisave lačhe skutki so amen kerďam, ale vaš oda, bo ov hino lačhejileskero. A prekal e zor le Sentne Duchoskeri amen žužarďa a kerďa hoj te uľuvas ( te narodzinas pes) pale a diňa amen o nevo dživipen. 6 O Del pre amende čhorďa avri le Sentne Duchos barvales prekal o Ježiš Kristus, amaro Spasiťeľis, 7 hoj te avas čačipnaskere prekal leskero lačhipen a te prilas o večno dživipen pre savo pes mukas the užaras. 8 Kada lav hin čačipen. A kamav hoj te keres sa pre oda, hoj ola so pačanďile andro Del te den peskero časos ( ideos) pro lačhe skutki. Oda hin pro lačho the pre hasna le manušenge. 9 Ale obdža o diline phučibena the o vakeribena pal o rodokmeňa, o vesekedišagi the o spričkišagi pal o zakonos, bo na anen ňisavi hasna a nane pre ňisoste. 10 Kajse manušeske, so rozmarel e khangeri, phen pre goďi jekhvar vaj duvar. Paľis tut leha te na chal buter ňič. 11 Tu džanes hoj kajso manuš hino previsardo, kerel o bini a korkoro pes odsudzinel. 12 Sar ke tu bičhavava le Artemas vaj le Tychikos, ker sa pre oda hoj te aves pal ma andro Nikopolis, bo kamav ode te ačhel prekal o jevend. 13 Ker avke, sar nekfeder džanes, hoj te pomožines le pravňikoske le Zenaske the le Apolloske, hoj len te avel sa so lenge kampel pro drom. 14 The amare manuša mi sikľon te kerel o lačhe skutki, ode kaj kampel, hoj the on te anen hasna. 15 Pozdravinen tut savore so hine manca. Pozdravin amare phralen, so amen kamen andro pačaben. Le Devleskero lačhipen mi el tumenca savorenca.
 • List Títovi

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)