Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Pal o malomocno

  1 Sar avľa o Ježiš tele pal o verchos, avenas pal leste igen but nipi. 2 A dikh, avľa ke leste o malomocno, banďolas anglal leste a phenďa: “Rajeja, te kamňalas, šaj man žužares.” 3 O Ježiš hazdňa o vast, chudňa pes lestar a phenďa: “Kamav, av sasto!” A takoj sas žužo andral o malomocenstvo. 4 O Ježiš leske phenďa: “Dikh, hoj te na phenes ňikaske pal oda, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin oda daros, so phenďa o Mojžiš, hoj on te džanen.”

  O veliťeľis upral o šel slugaďa the leskero sluhas

  5 Sar avľa o Ježiš andro Kafarnaum, avľa ke leste o veliťeľis upral o šel slugaďa a mangelas les: 6 “Rajeja, miro sluhas pašľol khere nasvalo, našči pes čhalavel a igen cerpinel.” 7 O Ježiš leske phenďa: “Me džava a sasťarava les avri.” 8 O veliťeľis leske phenďa: “Rajeja, na som hodno, hoj te aves andre miro kher. Ale phen ča lav a miro sluhas sasťola avri. 9 Se the me som manuš tel o vast avre manušeske a tel miro vast hin o slugaďa. A te phenava kaleske: ‘Dža!’ - ta džala; a avreske: ‘Av!’ - avela; a mire sluhaske: ‘Ker kada!’ - a ov kerela.” 10 Sar oda šunďa o Ježiš, čudaľinďa pes a phenďa olenge, so pal leste džanas: “Čačipen phenav tumenge, hoj aňi andro Izrael na dikhľom kajso baro pačaben. 11 Ale phenav tumenge, hoj avena but džene pal o vichod the pal o zapad a bešena paš o skamind le Abrahamoha, Izakoha the le Jakoboha andro ňeboskero kraľišagos, 12 ale o čhave le kraľišagoskere ena avri čhide andro baro kaľipen, kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.” 13 A paľis phenďa o Ježiš le veliťeľiske: “Dža! Avke sar pačanďiľal, avke pes tuke mi ačhel!” A leskero sluhas sasťiľa avri andre odi ora.

  Le Peteriskeri sasuj

  14 Sar avľa o Ježiš andro kher ko Peter, dikhľa leskera sasa, hoj pašľol a hin la horučka. 15 Chudňa pes lakere vastestar a takoj la e horučka omukľa, uščiľa a kerelas pašal lende. 16 A sar zaračiľa, ande ke leste but dženen, so sas zaphandle le demonenca. A o Ježiš le laveha tradňa avri le nalačhe duchen a savoren, so lenge sas namište, sasťarďa avri, 17 hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos Izaiaš:“Ov iľa pre peste amare nasvaľibena a ľidžalas amare dukha.”

  Ola so kamen te džal pal o Ježiš

  18 Sar dikhľa o Ježiš pašal peste igen but nipen, rozkazinďa te džal la loďaha pre aver sera. 19 Avľa ke leste varesavo zakoňikos a phenďa leske: “Učiťeľina, džava pal tu všadzik kaj džaha!” 20 O Ježiš leske odphenďa: “Le lišken hin peskere cheva kaj šaj dživen a le čiriklen andral o ňebos peskere hňizdi, ale le Čhas le manušeskeres nane kaj o šero te thovel.” 21 Aver leskere učeňikendar leske phenďa: “Rajeja, domuk mange ešeb te džal te parunel mire dades.” 22 Ale o Ježiš leske phenďa: “Av pal ma a muk, hoj o mule te parunen peskere mulen.”

  O Raj zaačhavel e burka

  23 Geľa andre loďa a leskere učeňika gele pal leste. 24 A dikh, bari burka avľa pro moros, avke hoj o vlni učarenas andre e loďa a ov sovelas. 25 Avle ke leste leskere učeňika, uštade les a phende: “Rajeja, zachraňin amen, bo meras!” 26 Ov lenge phenďa: “So tumen daran, manušale cikne pačabnaha!” Avke uščiľa, vriskinďa pre balvaj the pro moros a sas igen čhit. 27 O manuša pes čudaľinenas a phenenas: “Oda savo manuš hino, hoj les the o balvaja the o moros šunen?”

  Duj zaphandle le demonenca andre Gadara

  28 Sar avľa pre oki sera andre Gadaraňiko phuv, arakhle pes leha duj manuša, so sas zaphandle le demonenca. Avenas andral o hrobi bara choľaha a ňiko pašal lende pal oda drom našči pregeľa. 29 A vriskinenas: “So amen hin tuha, Ježiš, Čhavo le Devleskero? Avľal, hoj amen te trapines, sigeder sar hin odi ora?” 30 Na dur odarik sas but bale, so ode chanas. 31 O demona les mangenas: “Te amen trades avri, domuk amenge te džal andre kola but bale!” 32 A phenďa lenge: “Džan!” On avle avri a gele andro bale. A savore bale pes mukle tele le brehoha andro moros, tasľile a mule andro paňi. 33 Ola, so pasinenas le balen, denašle het a gele andro foros a vakerenas avri sa so pes ačhiľa, the pal ola, so sas zaphandle le demonenca. 34 A jekhvareste avľa calo oda foros ko Ježiš a sar les dikhle, mangenas les hoj te džal het andral lengeri phuv.
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)