Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  O Raj sikavel, sar te pomožinel le čorenge

  1 “Merkinen tumenge, hoj te na den tumare love le čoren anglo manuša avke, hoj tumen te dikhen, bo paľis imar tumenge na počinela pale tumaro Dad so hino andro ňebos. 2 Avke te des love le čoren, ma ker oda avke, hoj pal oda sako te džanel, sar oda keren ola dujemujengere, so pes rado presikaven andro sinagogi the pro uľici, hoj len o manuša te lašaren. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben. 3 Ale te tu des love le čoren, te na džanel tiro baľogno vast, so kerel tiro čačo vast. 4 Bo te des o love andro garuďipen, tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale avke, hoj oda dičhola.”

  Pal e modľitba

  5 “Sar tut modľines, ma av sar ola dujemujengere, bo on pes rado ačhindos modľinen andro sinagogi the pro agora pro uľici, hoj len o manuša te dikhen. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben. 6 Ale sar pes tu modľines, dža andre tiro kheroro, phand pal tu o vudar a modľin tut tire Dadeske, savo hino andro garuďipen. Bo tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale. 7 Ale sar pes tumen modľinen, ma bebľinen sar o pohana, bo on peske gondoľinen, hoj ena šunde avri vaš oda, hoj but vakeren. 8 Avke ma aven ajse sar on, bo tumaro Dad džanel so tumenge kampel, mek sigeder sar lestar mangen. 9 Tumen pes modľinen kavke:‘Dado amaro so sal andro ňebos,mi el barardo tiro nav! 10 Mi avel tiro kraľišagos! Mi ačhel pes tiri voľa avke sar andro ňebos, avke the pre phuv! 11 De amen adadžives o maro, so amenge kampel sako džives 12 a odmuk amenge amare bini, avke sar the amen odmukas amare binošnenge 13 a ma domuk, hoj te avas cirdle andro binos, ale le amendar le nalačhes.’[Bo tiro hin o kraľišagos the e zor the o baripen pro furt. Amen.] 14 Bo te tumen odmukena le manušenge lengere bini, odmukela the tumenge tumaro Dad andral o ňebos. 15 Ale te tumen na odmukena le manušenge lengere bini, aňi tumaro Dad tumenge na odmukela tumare bini.”

  Pal o postos

  16 “Sar pes poscinen, ma aven sar ola dujemujengere so hine chmurave a keren avke, hoj o manuša te dikhen, hoj on cerpinen bo pes poscinen. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben. 17 Ale tu, sar pes poscines, uchan o bala a thov o muj, 18 hoj te na dičhol le manušenge hoj tut poscines, ale tire Dadeske savo dikhel andro garuďipen. A tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale.”

  Te skidas o barvaľipen andro ňebos

  19 “Ma skiden tumenge o barvaľipen pre phuv, kaj len e hardza the o kirme chan, kaj pes dochuden o živaňa a čoren, 20 ale skiden tumenge o barvaľipen andro ňebos, kaj len aňi e hardza aňi o kirme na chan, kaj pes o živaňa na dochuden aňi na čoren. 21 Bo ode, kaj hin tumaro barvaľipen, ode ela the tumaro jilo. 22 E jakh hin e lampa le ťeloskeri. Te ela tiri jakh žuži, andre calo tiro ťelos ela o svetlos, 23 ale te na ela tiri jakh žuži, calo tiro ťelos ela andro kaľipen. Akor, te oda svetlos andre tu hin kaľipen, savo baro ela o kaľipen? 24 Ňiko našči služinel duje Rajenge. Bo jekhes kameha a dujtones našči avri ačheha, abo jekhes rado dikheha a dujtones tele dikheha. Našči služinen the le Devleske the le svetoskere barvaľipnaske.”

  Te mukas pes pro Del andre savoreste

  25 “Vaš oda tumenge phenav: ma starinen tumen pal tumaro dživipen, hoj so chana, abo so pijena, aňi pal tumaro ťelos, so urena. Či nane o dživipen buter sar o chaben a o ťelos sar o uraviben? 26 Dikhen pro čirikle pro ňebos, hoj aňi na sadzinen, aňi na kiden upre, aňi na sthoven andro šopi a tumaro Dad andral o ňebos pes pal lende starinel! Či na san tumen buter sar on? 27 A ko tumendar šaj phenel: ‘Me buteder dživava, bo me man starinav pal o dživipen?’ Ňiko. 28 Soske tumen starinen pal o uraviben? Dikhen pro kvitki pre maľa sar baron, ale na keren buči aňi na hekľinen. 29 No phenav tumenge, hoj aňi o Šalamun andre calo peskero šukariben na sas avke urdo, sar jekh lendar. 30 Akor te o Del e maľakeri čhar kavke uravel, so adadžives hiňi a tajsa ela čhiďi andro bov, ta akor tumen na uravela buter? Manušale cikne pačabnaha! 31 Avke, ma starinen tumen a ma phenen: ‘So chaha? So pijaha? So uraha?’ 32 Bo oda savoro roden o napačabnaskere. Se tumaro Dad andral o ňebos džanel, hoj tumenge oda savoro kampel. 33 Ale roden ešeb o kraľišagos le Devleskero the leskero čačipen a ov tumen dela savore okla veci. 34 Avke ma starinen tumen so ela tajsa, bo tajsaskero džives pes starinela pal peste. Sako džives hin dos trapišagos.”
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)