Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Pal o rozvodos

  1 Ačhiľa pes, sar dovakerďa o Ježiš kala lava, hoj geľa het andral e Galileja a avľa andre Judsko phuv pal o Jordan. 2 Džanas pal leste but nipi a ov len ode sasťarelas. 3 Avle ke leste o farizeja a kamenas les te chudel andro lav. Phučle lestar: “Či šaj omukel o rom peskera romňa vaš varesoske?” 4 Ov odphenďa: “So na genďan, hoj oda ko len stvorinďa, stvorinďa len ešebnovarestar sar muršes the džuvľa 5 a phenďa: ‘Vaš oda oddžala o murš la datar the le dadestar a ela jekhetane la romňaha a on dujdžene ena jekh ťelos?’ 6 Avke imar nane duj, ale jekh ťelos. Vaš oda, oda so o Del phandľa, o manuš te na rozphandel!” 7 Phende leske: “Akor soske phenďa o Mojžiš, hoj šaj te del la romňake o rozvodno ľil a te premukel la?” 8 Phenďa lenge: “O Mojžiš tumenge domukľa te premukel tumare romňijen vaš oda, bo tumare jile sas barune. Ale ešebnovarestar na sas avke. 9 A phenav tumenge, hoj sako ko omukela peskera romňa te oj na kerďa lubipen a lela peske avra, kerel laha lubipen.” [“Oda murš ko peske lel ajsa, so hiňi premukľi, thiš kerel lubipen.”] 10 Akor leske phende leskere učeňika: “Te oda hin avke maškar o murš the leskeri romňi, akor nane mište te lel romňa.” 11 Ov lenge phenďa: “Na savore achaľon oda lav, ale ča ola, kaske oda hin dino. 12 Bo hin ajse murša so uľile ( narodzinde pes) avke, hoj našči dživen džuvľaha. A hin the ajse murša savendar o nipi ajsen kerde. A mek hin the pačivale murša, so korkore kamle te ačhel pačivale prekal o Del. Oda, ko šaj prilel, mi prilel!”

  O Raj požehňinel le čhavoren

  13 Akor leske ande le čhavoren, hoj pre lende te thovel o vasta a modľinelas pes vaš lenge. A o učeňika lenge na domukenas. 14 Ale o Ježiš lenge phenďa: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero.” 15 A sar thoďa pre lende o vasta, geľa odarik het.

  O barvalo terno manuš

  16 Varesavo manuš avľa ke leste a phenďa: “Učiťeľina, so ajso lačho mange kampel te kerel, hoj man te el o večno dživipen?” 17 Ov leske phenďa: “Soske mandar phučes pal o lačho? Jekh hino Lačho. A te kames te džal andro dživipen, doľiker o prikazaňia.” 18 Phenďa le Ježišoske: “Save?” A o Ježiš phenďa: “Na murdareha, na kereha lubipen, na čoreha, na pheneha hamišagoha o sveďectvos, 19 de pačiv la da the le dades a kameha avres avke, sar pes korkores.” 20 O terno manuš leske pre oda odphenďa: “Kada savoro imar doľikerďom. So mange mek kampel?” 21 O Ježiš leske phenďa: “Te kames te avel dokonalo, dža, biken tiro barvaľipen a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 22 Ale sar šunďa o terno manuš oda lav geľa het smutno, bo sas les but barvaľipen. 23 O Ježiš phenďa peskere učeňikenge: “Čačipen phenav tumenge, hoj o barvalo phares avela andro ňeboskero kraľišagos. 24 A pale tumenge phenav, hoj lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske te džal andro ňeboskero kraľišagos.” 25 Sar oda šunde leskere učeňika, igen pes čudaľinenas a phenenas: “Ta akor, ko šaj avel zachraňimen?” 26 Ale o Ježiš dikhľa pre lende a phenďa lenge: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj. Bo o Del šaj kerel savoro.” 27 Akor leske odphenďa o Peter: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu. So amen hin olestar?” 28 O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj andre oda časos ( ideos) so avela, sar bešela o Čhavo le manušeskero pro tronos andre peskero šukariben, akor the tumen, so pal mande phirenas, bešena pro dešuduj troni a sudzinena o dešuduj fajti le Izraeloskere. 29 A sako, ko omukela vaš miro nav o khera, abo le phralen, vaj le pheňen, abo le dades, vaj la da, abo la romňa, vaj le čhaven, abo o maľi, chudela šelvar ajci buter a chudela o večno dživipen. 30 Ale but olendar, so sas ešebne, ena posledne a o posledne ena ešebne.”
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)