Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  O Jan bičhavel pal o Ježiš

  1 Sar imar dovakerďa o Ježiš peskere učeňikenge so te keren, geľa odarik het, hoj te sikavel a te kazinel andre lengere fori. 2 Sar šunďa o Jan andre bertena, save veci kerel o Ježiš, bičhaďa duje peskere učeňiken 3 hoj lestar te phučen: “Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?” 4 O Ježiš lenge odphenďa: “Džan a phenen le Janoske so šunen the dikhen: 5 O kore dikhen, o bange phiren, o malomocne pes žužaren, o kašuke šunen, o mule uščen andral o meriben a le čorenge pes vakerel o evaňjelium. 6 Bachtalo hin oda manuš, ko na rušel pre ma vaš oda, ko me som.” 7 Sar on odgele, chudňa o Ježiš te vakerel le nipenge pal o Jan: “So geľan te dikhel pre pušťa? E bari čhar sar laha čhalavel e balvaj? 8 Abo so, geľan te dikhel? Manušes urdones andro barikane gada? Se ola, so uren o barikane gada, bešen andro barikane khera. 9 Abo soske geľan? Te dikhel le prorokos? He, phenav tumenge, mek buter sar prorokos. 10 Bo ov hin oda, pal kaste hin pisimen:‘Me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pripravinela prekal tu o drom.’ 11 Čačipen phenav tumenge, hoj maškar savore nipi, so uľile ( narodzinde pes) andral e džuvľi, na sas bareder sar o Jan Krsťiťeľis; ale oda, ko hin cikneder andro ňeboskero kraľišagos, hino bareder sar ov. 12 Le Janoskere Krsťiťeľiskere dživesendar až dži akana zľidžal o kraľišagos le ňeboskero olen, so pes andre zorales ispiden a on pes andre dochuden. 13 Bo savore proroka the o zakonos prorokinenas až dži o Jan. 14 A te kamena ada te prilel: ov hin o Eliaš, so mušinďa te avel. 15 Kas hin kana, hoj te šunel, mi šunel!” 16 “Ke kaste pripodobňinava ada dživeseskere manušen? Hine sar ola čhavore, so bešen pro dvori a vičhinen peskere kamaraten a phenen: 17 ‘Bašavahas tumenge, ale na khelenas; rovahas andre žaľa sar upral o mulo, ale na rovenas.’ 18 Bo avľa o Jan, na chalas, aňi na pijelas a phende: ‘Hin andre leste nalačho duchos.’ 19 Avľa o Čhavo le manušeskero, chalas the pijelas a phende: ‘Dikhen pre kada manuš, ajso chavačis the pijakos, ľikerel pes le binošnenca the le colňikenca.’ Le Devleskero goďaveripen pes presikavel sar čačipen oleha so kerel.”

  O napačabnaskere fori

  20 Akor chudňa te karhinel o fori andre save pes ačhiľa nekbuter leskere zazraki, hoj pes na visarde le binendar: 21 “Jaj, vigos tuke Chorazin! Vigos tuke, Betsaido! Bo te pes andro Tir the andro Sidon ačhilehas ola zazraki, so pes ačhile ke tumende, čirla pes imar urdehas andro gone a čhidehas peske pro šero o prachos a visardehas pes le binendar. 22 Ale phenav tumenge, hoj le forenge Tir the Sidon ela lokeder pro sudno džives, sar tumenge. 23 A tu Kafarnaum, so sal upre hazdlo dži andro ňebos,aveha tele čhido dži andro peklos, bo te pes andre Sodoma ačhilehas ola zazraki, so pes ačhile ke tu, ta mek dži ada džives ačhiľahas. 24 Ale phenav tumenge, hoj la phuvake Sodoma ela lokeder pro sudno džives, sar tuke.”

  O Ježiš lašarel le Dades

  25 Akor andre oda časos ( ideos) phenďa o Ježiš: “Paľikerav tuke Dado, Raja upral o ňebos the upral e phuv, hoj garuďal kala veci anglo manuša, so hine goďaver the sikade avri, a sikaďal len le čhavorenge. 26 He, Dado, bo avke oda kamehas. 27 Miro Dad mange diňa savoro. Ňiko na džanel le Čhas, ča o Dad; aňi le Dades na džanel ňiko, ča o Čhavo the oda, kaske o Čhavo kamňahas te del te prindžarel. 28 Aven ke mande savore, so tumen trapinen a hin tumenge phares! Me tumenge dava te odpočovinel. 29 Len pre tumende miro jarmo a sikľon mandar, bo me som cicho a pokorno andro jilo a ela tumenge lokeder andro jile. ( O jarmo pes thovelas pre men le džvirenge, hoj te cirden o verdan.) 30 Bo miro jarmo hin tumenge pro lačho a oda, so me thovav pre tumende te ľidžal, hin loko.”
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)