Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  E čori vdova čhivel savoro

  1 O Ježiš pes zadikhľa sar o barvale denas o love andre le chramoskeri pokladňica. 2 Dikhľa the varesava igen čora vdova sar ode čhiďa duj churde love. 3 A phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj kadi čori vdova čhiďa buter, sar savore. 4 Bo kala savore denas olestar so lenge ačhelas, ale oj čhiďa peskere čoripnastar savoro so la sas pro dživipen.”

  O chramos ela tele čhido

  5 Sar varesave vakerenas pal o chramos, hoj sar hino avrišukaľardo šukare barenca the ole darenca, so dine o manuša prekal o Del, phenďa: 6 “Avena dživesa, sar olestar, so akana dikhen, na ačhela bar pre bareste. Sa ela tele čhido.”

  So ela pro koňec sveta

  7 Phučle lestar: “Učiťeľina, kana oda ela? Pal soste prindžaraha, hoj pes oda imar ačhel?” 8 Ov phenďa: “Merkinen, hoj tumen vareko te na klaminel. Bo ena but ajse, so avena andre miro nav a phenena: ‘Me som o Kristus,’ the: ‘Odi ora imar hin pašes.’ Ma džan pal lende! 9 Sar šunena pal o maribena the pal oda, hoj o manuša anen nasmirom, ma predaran! Bo oda pes mušinel ešeb te ačhel, ale na ela takoj o koňec.” 10 Akor lenge vakerelas: “Bo o narodos džala pro narodos a o kraľišagos pro kraľišagos, 11 pre varesave thana e phuv igen razisaľola a ela bari bokh the nasvaľibena. Sikavena pes ajse veci savendar pes o nipi darana, the bare znameňja andral o ňebos. 12 Ale mek angle oda savoreste thovena pre tumende peskere vasta a džana pre tumende. Dena tumen andro sinagogi the andro berteni a ľidžana tumen anglo kraľa the anglo vladara, vaš miro nav. 13 Oda pes tumenge ačhela vaš oda, hoj te den o sveďectvo. 14 Len tumenge andro jile oda, hoj tumen anglal te na trapinen so phenena pre peskeri obrana, 15 bo me tumen dava ajse lava the goďi, pre save ňiko našči odphenela pale a aňi našči obačhela ňiko olendar, so pre tumende džana. 16 No, dena tumen andre the tumare daja-dada the o phrala the e famelija the o kamarata - a varekas tumendar the murdarena. 17 Savore džene tumen našči avri ačhena vaš miro nav. 18 Ale mek aňi jekh bal pal o šero tumenge na našľola. 19 Te ľikerena avri, chudena o dživipen. 20 Sar dikhena hoj o Jeruzalem zaile o slugaďa, akor džanena hoj avľa odi ora, hoj les rozmarna a ela tele čhido. 21 Akor ola, so ena andre Judsko, mi denašen andro veša. Ola, so ena andro Jeruzalem, mi džan odarik het a ola, so ena pro maľi te na džan andro foros. 22 Bo oda ena o dživesa sar o Del marla le Izrael, hoj pes te ačhel savoro, so hin pisimen. 23 Ale andre ola dživesa ela vigos le khabňenge the ole džuvľenge so den te pijel le čhavoren. Bo ela baro pharipen pre phuv a e choľi ela pre kala nipi. 24 Murdarena len le šabľenca; phandena len andre a ľidžana len maškar savore narodi. A pal o Jeruzalem phirena o nažidi, medik pes na pherarela lengero časos ( ideos). 25 O znameňja ena pro kham, pro čhon the pro čercheňa. O narodi pre phuv ena andre dar a na džanena so te kerel, sar hučinela o moros the o vlni. 26 O nipi merena daratar olestar, sar užarena so pes ačhela pro svetos, bo o ňeboskere zora peha čhalavena. 27 Akor dikhena le Čhas le manušeskeres te avel andre chmara, andre bari zor the andro baro šukariben. 28 Sar pes oda chudela te ačhel, rovňaren tumen avri a hazden upre o šere, bo pašes hin tumaro spaseňie.” 29 Phenďa lenge the podobenstvo: “Dikhen pro figovňikos the pre savore stromi! 30 Sar dikhen hoj imar aven avri o prajti, korkore pestar džanen, hoj o ňilaj hino pašes. 31 Avke the tumen, sar dikhena hoj pes oda savoro ačhel, džanen hoj pašes hin o kraľišagos le Devleskero. 32 Čačipen tumenge phenav, hoj kada pokoleňie na predžala, medik pes kada savoro na ačhela. 33 O ňebos the e phuv našľona, ale mire lava šoha ( ňikda) na našľona. 34 Merkinen pre tumende, hoj te na gondoľinen andro jile ča pal o but chaben the pijiben the ča pal o starišagos pal kada dživipen - a jekhvareste pre tumende avľahas oda džives. 35 Bo avela jekhvareste pre savore manuša so hine pal calo svetos, avke sar odi sita andre savi pes chuden o čirikle. 36 Vaš oda, ma soven, ale modľinen tumen kijo Del pale a pale, hoj te šaj denašen savorestar so pes majinel te ačhel a hoj te šaj ačhen anglo Čhavo le manušeskero.” 37 Prekal o džives sikavelas andro chramos a rači džalas avri a presovelas pro verchos, so pes vičhinel Olivovo. 38 A savore nipi avenas sig tosara andro chramos, hoj les te šunen.
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)