Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

  1 Andre jekh džives, sar o Ježiš sikavelas andro chramos le manušen a vakerelas lenge o evaňjelium, ačhile paš leste o nekbareder rašaja, o zakoňika the o phuredera le manušengere 2 a phende leske: “Phen amenge, sava zoraha keres kala veci? Ko tut diňa odi autorita?” 3 A ov lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava a odphenen mange. 4 O boľipen le Janoskero sas andral o ňebos, vaj le manušendar?” 5 On gondoľinenas maškar peste: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos,’ phenela amenge: ‘Akor, soske leske na pačanďiľan?’ 6 A te phenaha: ‘Le manušendar’ - savore nipi amen murdarena le barenca, bo on pačan, hoj o Jan sas prorokos.” 7 Avke odphende: “Na džanas khatar leskero boľipen.” 8 O Ježiš lenge phenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kada kerav.”

  O podobenstvo pal e viňica

  9 Chudňa te vakerel le manušenge kada podobenstvo: “Varesavo manuš sadzinďa e viňica, diňa la kečen le chulajenge a geľa het pro but berša. 10 Sar avľa o časos ( ideos), bičhaďa peskere sluhas ke ola chulaja, hoj les te den olestar, so bariľa andre viňica. Ale ola chulaja les marde, bičhade les pale a na dine les ňič. 11 A bičhaďa dujtone sluhas. No the oles marde, ande les avri pre ladž, bičhade les pale a na dine les ňič. 12 Paľis bičhaďa the tritones. Ale on the oles dukhade a čhide les avri. 13 Akor phenďa o raj la viňicakero: ‘So kerava? Bičhavava mire čhas, saves kamav. Sar les dikhena, ladžana pes lestar.’ 14 No sar les dikhle ola chulaja, gondoľinenas maškar peste a phende peske: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 15 Čhide les avri andral e viňica a murdarde les. No, so lenca kerela o raj la viňicakero? 16 Avela, murdarela kale chulajen a e viňica dela avrenge.”Sar oda šunde, phende: “Te na pes oda ačhel!” 17 Ale ov dikhľa pre lende a phenďa: “Akor soda hin oda, so hin pisimen?‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno.’ 18 Sako, ko perela pre oda bar, pes pharavela pro kotora a pre kaste peľahas, oles rozmarela.” 19 O nekbareder rašaja the o zakoňika les kamenas takoj te phandel andre, ale daranas pes le manušendar. Bo prindžarde, hoj pre lende phenďa kada podobenstvo.

  Pal o daňe

  20 Kamenas les te chudel avri a vaš oda bičhade pre leste le špijonen, so pestar kamukeri kerenas čačipnaskere, hoj les te chuden pro lava a paľis les te den andro vasta the andre zor le vladariske. 21 A phučle lestar: “Učiťeľina, džanas hoj mište vakeres the sikaves a na dikhes pro manuš, ale sikaves le Devleskero drom andro čačipen. 22 Phen amenge, či kampel te počinel le Cisariske o daňe, vaj na?” 23 No o Ježiš predikhľa lengero budžaňďipen a phenďa lenge: “Soske man kamen te chudel pro lav! 24 Sikaven mange o denaris. Kaskero muj the nav upre hin?” On phende: “Le Cisariskero.” 25 O Ježiš lenge phenďa: “Den oda, so hin le Cisariskero, le Cisariske a so hin le Devleskero, le Devleske.” 26 A našči les chudle andro lav anglo manuša. Čudaľinde pes upral oda so lenge odphenďa a imar sas čhit.

  Či šaj te uščel andral o meriben

  27 Avle ke leste varesave saduceja, so phenen hoj nane čačipen, hoj o manuš šaj uščel andral o meriben. Phučle lestar: 28 “Učiťeľina, o Mojžiš amenge pisinďa: ‘Te merela varekaske o phral a mukela la romňa bi o čhave, mi lel peske leskero phral ola romňa a mi kerel le phraleske čhaven.’ 29 Sas efta phrala. Ešebno iľa romňa, muľa a na sas les čhave. 30 Avke peske iľa ola romňa dujto, ale the ov muľa a na sas les čhave. 31 The trito peske la iľa a avke kerde the savore efta džene, na zamukle čhaven a mule avri. 32 Paľis, sar mule avri savore phrala, muľa the oj. 33 Akor, kaskeri lendar ela romňi sar uščena andral o meriben, te savore efta phrala laha dživenas?” 34 O Ježiš lenge phenďa: “O manuša pre kada svetos, peske len romňen a džan romeste. 35 Ale ola, so šaj dodžana andre aver svetos so avela a ena uštade andral o meriben, imar na lena romňen, aňi na džana romeste. 36 Bo imar aňi našči merena, bo ena sar o aňjela. Ena o čhave le Devleskere, bo ena o čhave so sas uštade andral o meriben. 37 Imar the o Mojžiš sikaďa paš oda krakos, hoj o mule uščen andral o meriben. Bo phenel pal o Raj, hoj hino o Del le Abrahamoskero, o Del le Izakoskero a o Del le Jakoboskero. 38 O Del nane Del le mulenge, ale le džidenge, bo leske sako dživel.” 39 Akor phende varesave džene le zakoňikendar: “Učiťeľina, mište phenďal!” 40 A buter pes lestar imar daranas te phučel.

  Pal o čhavo le Davidoskero

  41 O Ježiš lenge phenďa: “Sar šaj phenen, hoj o Kristus hino o čhavo le Davidoskero? 42 Se korkoro o David phenel andro žalmi:‘O Raj phenďa mire Rajeske: “Beš tuke pal miri čači sera, 43 medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” ’ 44 Te les o David vičhinel ‘Rajeja’ ta akor, sar šaj avel leskero čhavo?” 45 Sar les savore manuša šunenas, phenďa peskere učeňikenge kada: 46 “Merkinen tumenge pro zakoňika, bo on kamen te phirel andro šukar džinďarde gada a kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren. Kamen anglune thana andro sinagogi a nekfeder thana pro hoscini. 47 On chan avri o khera le vdovenge a narokom pes but modľinen. Vaš oda ena goreder sudzimen!”
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)