Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  O podobenstvo pal o napačivalo sluhas

  1 O Ježiš vakerelas the peskere učeňikenge: “Sas jekh barvalo manuš a les sas jekh sluhas so leske dodikhelas pro barvaľipen. A avle pre leste te phenel, hoj leske rozčhivkerel o barvaľipen. 2 Avke les vičhinďa a phenďa leske: ‘So šunav pal tu? Sikav mange so keres oleha, so tuke diňom, bo imar buter našči aveha upral miro barvaľipen.’ 3 O sluhas peske phenďa: ‘No, so kerava, te mandar o raj lela e buči? Te kopaľinel na birinav; te žobrinel man ladžav. 4 Imar džanav so kerava, hoj man o manuša te prilen andre peskere khera sar našavava e buči.’ 5 Vičhinďa peske po korkoren savoredženen so kamenas le rajeske a le ešebnonestar phučľa: ‘Keci kames mire rajeske?’ 6 Odphenďa: ‘Šel bečki oľejos.’ Ov leske phenďa: ‘Le o papiris, kaj hin pisimen keci kames, beš sigo a pisin penda (50).’ 7 Paľis phučľa le dujtonestar: ‘Tu keci kames?’ Odphenďa: ‘Ezeros gone žužoďiv ( zrnos).’ Ov leske phenďa: ‘Le kade o papiris, kaj hin pisimen keci kames a pisin ochto šel (800).’ 8 A o raj lašarďa le napačivale sluhas, hoj mište kerďa. Bo kale svetoskere čhave feder dikhen pre peskere veci, sar o čhave le svetloskere. 9 The me tumenge phenav, keren tumenge kamaraten le načačipnaskere barvaľipnastar. Bo sar jekhvar našľola a imar na mola prekal tumende ňič, hoj on tumen te prilen andro večne khera.” 10 “Oda, ko hino pačivalo andro frima, hino pačivalo the andro but a ko nane pačivalo andro frima, nane pačivalo aňi andro but. 11 Te na sanas pačivale andro načačipnaskero barvaľipen, ta ko tumenge dela oda čačipnaskero barvaľipen? 12 A te na sanas pačivale andre oda, so na sas tumaro, ta ko tumenge dela oda, so hin tumaro?” 13 “Ňiko našči služinel duje Rajenge. Bo jekhes kames a dujtones našči avri ačhes, abo jekhes rado dikhes a dujtones tele dikhes. Našči služinen the le Devleske the le svetoskere barvaľipnaske.” 14 Oda savoro šunenas the o farizeja, save igen kamenas o love a asanas lestar. 15 A o Ježiš lenge phenďa: “Tumen san ola, so korkore pestar keren čačipnaskere anglo manuša, ale o Del prindžarel tumare jile. Bo oda, so hin baro anglo manuša, oda hin anglo Del džungipen.”

  Aver sikavibena le Ježišoskere

  16 “O zakonos the o proroka hine dži paš o Jan; akorestar pes vakerel pal o kraľišagos le Devleskero a sako pes andre zoraha ispidel. 17 Ale sigeder o ňebos the e phuv našľona, sar te našľiľahas jekh čjarkica andral o zakonos avri. 18 Sako, ko premukel peskera romňa a lel peske avra, kerel o lubipen a sako, ko peske lela kajsa romňa, so hiňi premukľi peskere romestar, kerel o lubipen.”

  Pal o barvalo the pal o Lazar

  19 “Sas jekh barvalo manuš, savo pes urelas andre ola nekšukareder gada a sako džives mulatinelas a dživelas barikanes. 20 Sas the jekh čoro manuš, so pes vičhinelas Lazar. Ov pašľolas paš leskeri kapura a sas les pherdo buklomati. 21 Kamelas te chal o trušini, so perenas le barvaleske pal o skamind, no mek the o rikone avenas a ľizinenas leske o buklomati. 22 Ačhiľa pes, hoj o čoro manuš muľa a o aňjela les ľigende paš o Abraham andro ňebos. Muľa the o barvalo a parunde les. 23 Paľis andro peklos andro dukha hazdňa o jakha a dikhľa dural le Abraham the le Lazar paš leste. 24 Akor vriskinďa o barvalo a phenďa: ‘Dado Abraham, av ke ma jileskero! Bičhav le Lazar, hoj te močinel o agor le anguštestar andro paňi a te cinďarel mange e čhib, bo igen cerpinav andre kadi jag!’ 25 O Abraham phenďa: ‘Čhavo miro, ma bister pre oda, hoj tu chudňal tiro lačhipen sar dživehas a o Lazar chudňa o nalačhipen. Avke akana ov radisaľol a tu cerpines. 26 A mek paš oda savoro maškar amende the maškar tumende hin kerďi bari chev, hoj ola, so kamen te predžal adarik, kode te na predžan a aňi ola, so kamen te avel odarik kade, te na pes dochuden ke amende.’ 27 Phenďa: ‘Akor mangav tut, dado Abraham, bičhav les andre mire dadeskero kher, 28 bo hin man pandž phrala. Mi džal lenge mište te phenel, hoj pes the on te na dochuden pre kada than, kaj me cerpinav!’ 29 Ale o Abraham leske phenďa: ‘Hin len o Mojžiš the o Proroka - len mi šunen!’ 30 O barvalo odphenďa: ‘Na, dado Abraham! Ale te vareko uščela andral o meriben a džala pal lende, akor čerinena peskero dživipen!’ 31 Ale o Abraham phenďa: ‘Te na šunen le Mojžiš the le Proroken, ta na pačanďilehas aňi akor, te vareko uščiľahas andral o meriben.’ ”
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)