Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Nezaručovať sa.

  1 Môj synu, ak si sa zaručil za svojho blížneho, ak si dal svoju ruku za cudzieho, 2 zaplietol si sa jako do osídla do rečí svojich úst; lapil si sa do rečí svojich úst. 3 Učiň, učiň toto, môj synu, a vyprosti sa, lebo si vošiel do ruky svojho blížneho. Idi, pokor sa a naľahni na svojho blížneho. 4 Nedaj usnúť svojim očiam ani zadriemať svojim víčkam. 5 Vytrhni sa jako srna z ruky a jako vtáča z ruky lovca vtákov.

  Učiť sa od mravca.

  6 Idi k mravcovi, leňochu; vidz jeho cesty a zmúdrej. 7 On, ktorý nemá vodcu ani správcu ani panovníka, 8 pripravuje v lete svoj chlieb; shromažďuje svoju potravu včas žatvy. 9 Dokedyže budeš ležať, leňochu? Kedy už povstaneš zo svojho spánku? 10 Ešte trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky poležať, 11 a prijde tvoja chudoba jako pocestný a tvoja núdza jako ozbrojenec.

  Človek beliálov.

  12 Nešľachetný človek beliálov, podliak je ten, kto chodí v prevrátenosti úst. 13 Žmurká svojimi očima; hovorí svojimi nohami; dáva znamenia svojimi prstami. 14 Všelijaká prevrátenosť je v jeho srdci; vymýšľa zlé každého času; rozsieva sváry. 15 Preto náhle prijde jeho zkaza; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku.

  Šestoro nenávidené. Ostríhať prikázanie, svetlo.

  16 Toto šestoré nenávidí Hospodin, a sedmoro je ohavnosťou jeho duši: 17 vysoké oči, lživý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv; 18 srdce, ktoré vymýšľa nepravé myšlienky; nohy, rýchle bežať ku zlému; 19 lživý svedok, ktorý hovorí lož, a ten, kto rozsieva rôznice medzi bratmi. 20 Ostríhaj, môj synu, prikázanie svojho otca a neopusti naučenia svojej matky; 21 priviaž si ich na svoje srdce, aby tam boly ustavične; oviň si ich okolo svojho hrdla. 22 Keď budeš chodiť, bude ťa to vodiť; keď budeš ležať a spať, bude strážiť nad tebou, a keď sa prebudíš, bude to rozprávať s tebou. 23 Lebo prikázanie je sviecou a naučenie zákona svetlom a kárania kázne cestou života,

  Zlá žena; blázon, kto sa jej dotkne.

  24 aby ťa to ostríhalo od zlej ženy, od úlisnosti jazyka cudzozemky. 25 Nežiadaj jej krásy vo svojom srdci, a nech ťa nezajme svojimi víčkami. 26 Lebo pre ženu smilnicu schudobneje človek až po okruh chleba, a žena, ktorá má muža, ulovuje drahú dušu. 27 Či azda môže človek vziať oheň do svojho lona bez toho, aby neprehorelo jeho rúcho? 28 Či môže človek chodiť po žeravom uhlí bez toho, aby sa nepopálily jeho nohy? 29 Tak i ten, ktorý vchádza k žene svojho blížneho; nebude bez viny, ktokoľvek by sa jej dotknul. 30 Neopovrhujú zlodejom, keď ukradol nato, aby naplnil svoju dušu, keď bol hladný. 31 A keď sa najde, nahradí sedemnásobne; dá hoci celý majetok svojho domu. 32 No, ten, kto cudzoloží so ženou, je bez rozumu; kto ide zahubiť svoju dušu, ten to vykoná. 33 Najde úder a hanbu, a jeho potupa nebude vyhladená. 34 Lebo žiarlivosť je zúrivý hnev muža, ani sa nezľutuje v deň pomsty. 35 Nepozrie na nijaké smierne ani nebude chcieť, keby si dával hneď i množstvo darov.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)