Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Víno je posmievač, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múdry. 2 Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vyvolá jeho hnev, hreší proti svojej duši. 3 Na česť je človekovi sedieť preč od sporu; ale každý blázon, kto sa pletie. 4 Leňoch neorie pre zimu, a potom žiada v žatve, ale nieto. 5 Rada v srdci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vyváži. 6 Mnohý človek sa stretne s mužom, ktorý mu preukáže nejaké milosrdenstvo; ale verného muža spoľahlivého kto najde? 7 Spravedlivý chodí vo svojej bezúhonnosti; blahoslavení sú jeho synovia po ňom. 8 Kráľ sediac na súdnej stolici rozháňa svojimi očima všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi. 11 Už i chlapča sa pozná po svojich skutkoch, či je čisté alebo či je spravedlivé jeho dielo. 12 Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánku, aby si neschudobnel; otvor svoje oči a nasýť sa chleba. 14 Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a keď odíde, vtedy sa chváli. 15 Je zlato a množstvo periel; ale rty známosti sú drahocennou nádobou. 16 Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho, a za cudzozemku, vezmi od neho záloh. 17 Chutný je človekovi chlieb falše; ale potom sa jeho ústa naplnia štrkom. 18 Úmysly stoja, keď sú podoprené radou, a múdrym riadením veď vojnu. 19 Pletichár túlajúc sa odkrýva tajomstvo, a preto s tým, kto príliš otvára svoje rty, sa nepleť. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme. 21 Dedičstvo nadobudnuté na počiatku chvatom, nebýva na koniec požehnané. 22 Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na Hospodina, a pomôže ti. 23 Ohavnosťou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá. 24 Od Hospodina sú kroky muža; ale čo rozumie človek svojej ceste?! 25 Osídlom je človekovi nerozmyslene vyriecť: Sväté, a po daných sľuboch vyhľadávať. 26 Múdry kráľ rozptyľuje bezbožníkov a uvodí na nich kolo. 27 Dych človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá zpytuje všetky vnútornosti jeho života. 28 Milosť a pravda strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón. 29 Ozdobou mládencov je ich sila a okrasou starcov šediny. 30 Modriny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútornosti života.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)