Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Povzbudenie hľadať múdrosť ako poklady.

  1 Môj synu, ak prijmeš moje slová a schováš moje prikázania u seba, 2 tak, aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, a jestli nakloníš svoje srdce umnosti; 3 áno, ak zavoláš na rozumnosť a pozdvihneš svoj hlas k umnosti; 4 ak ju budeš hľadať ako striebro a budeš ju vyhľadávať ako skryté poklady, 5 vtedy porozumieš bázni Hospodinovej a najdeš známosť Božiu. 6 Lebo Hospodin dáva múdrosť; z jeho úst pochádza známosť a umnosť.

  Užitok múdrosti; vytrhuje od cudzej ženy.

  7 Prechováva úprimným prospech; je štítom tým, ktorí chodia v bezúhonnosti, 8 strežúc stezky súdu a ostríha cestu svojich svätých. 9 Vtedy porozumieš spravedlivosti a súdu a úprimnosti, každej koľaji dobrého. 10 Lebo múdrosť vojde do tvojho srdca, a známosť bude milou tvojej duši. 11 Prozreteľnosť bude strážiť nad tebou; umnosť bude mať na teba obrátený pozor 12 vytrhujúc ťa od zlej cesty, od človeka, ktorý hovorí prevrátené veci, 13 od tých, ktorí opúšťajú priame stezky, aby chodili po cestách tmy, 14 ktorí sa radujú, keď môžu urobiť zlé; plesajú v najhorších prevrátenostiach; 15 ktorých stezky sú krivolaké, a sami sú prevrátení na svojich cestách; 16 vytrhujúc ťa od cudzej ženy, od cudzozemky, ktorá lichotí svojimi hladkými rečami, 17 ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na smluvu svojho Boha 18 (Lebo zapáda do smrti i so svojím domom, a jej cesty vedú k mŕtvym; 19 niktorí z tých, ktorí vojdú k nej, sa nenavrátia a nedostihnú steziek života), 20 aby si chodil cestou dobrých a aby si ostríhal stezky spravedlivých. 21 Lebo úprimní budú bývať v zemi, a bezúhonní zbudnú v nej. 22 Ale bezbožníci budú vyťatí zo zeme, a vierolomných z nej vytrhnú.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)