Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych ozdobuje známosť; ale ústa bláznov vylievajú bláznovstvo. 3 Oči Hospodinove vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých. 4 Zdravý jazyk je stromom života; ale prevrátenosť v ňom je skrúšením ducha. 5 Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne opatrnosti. 6 V dome spravedlivého je veľký dostatok; ale v dôchodku bezbožného zmätok. 7 Rty múdrych rozsievajú známosť, ale srdce bláznov nie tak. 8 Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi; ale modlitba úprimných sa mu ľúbi. 9 Ohavnosťou Hospodinovi je cesta bezbožného; ale toho, kto sa ženie za spravedlivosťou, miluje. 10 Prísny trest tomu, kto opúšťa cestu; ten, kto nenávidí karhania, zomrie. 11 Šeol <Šeol = peklo, abaddon = zatratenie> a abaddon sú pred Hospodinom, a pravdaže srdcia synov človeka! 12 Nemiluje posmievač toho, aby ho niekto karhal; k múdrym nepojde. 13 Radostné srdce obveseľuje tvár; ale bolesťou srdca je zronený duch. 14 Srdce rozumného hľadá známosť; ale ústa bláznov sa pasú na bláznovstve. 15 Všetky dni chudobného človeka utrápeného sú zlé; ale ten, kto je veselého srdca, má vždycky hody. 16 Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veliký poklad a v ňom nepokoj. 17 Lepší pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykŕmený vôl a s ním nenávisť. 18 Hnevivý človek vzbudzuje svár; ale pomalý do hnevu upokojuje spor. 19 Cesta leňocha je ako plot z tŕnia; ale draha úprimných je nasypaná a urovnaná. 20 Múdry syn robí otcovi radosť; ale bláznivý človek pohŕda svojou matkou. 21 Bláznovstvo je radosťou tomu, kto je bez rozumu; ale umný muž kráča rovno. 22 Keď neni rady, bývajú zmarené úmysly; ale vo množstve radcov bude stáť. 23 Človek má radosť z odpovedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dobré. 24 Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole. 25 Dom pyšných vytrhne Hospodin a postaví pevne medzu vdovy. 26 Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči. 27 Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom; ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť. 28 Srdce spravedlivého rozmýšľa, čo odpovedať; ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlosť. 29 Hospodin je ďaleko od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých čuje. 30 Svetlo očí pôsobí srdcu radosť; dobrá zvesť dodáva kostiam tuku. 31 Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi. 32 Ten, kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou; ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu. 33 Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)