Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Mojžišova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50

  Záložky

  Rodokmeň Adamov od Seta po Noacha.

  1 Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Bôh Adama, učinil ho na podobu Boha. 2 Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam , v deň, v ktorý boli stvorení. 3 Adam žil sto tridsať rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set. 4 A bolo dní Adamových po splodení Seta osemsto rokov, a splodil synov a dcéry. 5 A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil, deväťsto tridsať rokov, a zomrel. 6 A Set žil sto päť rokov a splodil Enoša. 7 A Set žil po splodení Enoša osemsto sedem rokov a splodil synov a dcéry. 8 A bolo všetkých dní Setových deväťsto dvanásť rokov, a zomrel. 9 A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana. 10 A Enoš žil po splodení Kénana osemsto pätnásť a splodil synov a dcéry. 11 A bolo všetkých dní Enošových deväťsto päť rokov, a zomrel. 12 A Kénan žil sedemdesiat rokov a splodil Mahalaléla. 13 A Kénan žil po splodení Mahalaléla osemsto štyridsať rokov a splodil synov a dcéry. 14 A bolo všetkých dní Kénanových deväťsto desať rokov, a zomrel. 15 A Mahalalél žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Jareda. 16 A Mahalalél žil po splodení Jareda osemsto tridsať rokov, a splodil synov a dcéry. 17 A bolo všetkých dní Mahalalélových osemsto deväťdesiatpäť rokov, a zomrel. 18 A Jared žil sto šesťdesiatdva rokov a splodil Enocha. 19 A Jared žil po splodení Enocha osemsto rokov a splodil synov a dcéry. 20 A bolo všetkých dní Jaredových deväťsto šesťdesiatdva rokov, a zomrel. 21 A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema. 22 A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. 24 A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh. 25 A Matuzalem žil sto osemdesiatsedem rokov a splodil Lámecha. 26 A Matuzalem žil po splodení Lámecha sedemsto osemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry. 27 A bolo všetkých dní Matuzalemových deväťsto šesťdesiatdeväť rokov, a zomrel. 28 A Lámech žil sto osemdesiatdva rokov a splodil syna. 29 A nazval jeho meno Noach povediac: Tento nás poteší a oddýchneme si od svojho diela a od bolestí práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil Hospodin. 30 A Lámech žil po splodení Noacha päťsto deväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry. 31 A bolo všetkých dní Lámechových sedemsto sedemdesiatsedem rokov, a zomrel. 32 A Noachových bolo päťsto rokov, a Noach splodil Sema, Chama a Jafeta.
 • Prvá kniha Mojžišova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)