Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Uzdravenie ochrnutého

  1 On nastúpil na loď, prepravil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. 2 Tu priniesli k nemu ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy." 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: "Tento sa rúha." 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte zle vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie, povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy," povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 7 A on vstal a odišiel domov. 8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

  Povolanie Matúša

  9 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, videl človeka menom Matúš sedieť na mýtnici a povedal mu: "Nasleduj ma!" A on vstal a nasledoval ho.

  Stolovanie s hriešnikmi

  10 Potom sedel v dome za stolom a prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" 12 On to začul a povedal: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. 13 Choďte a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať dokonalých, ale hriešnikov."

  Spory o pôste

  14 Vtedy prišli k nemu Jánovi učeníci a hovorili: "Prečo sa my a farizeji často postíme a tvoji učeníci sa nepostia?" 15 Ježiš im povedal: "Vari môžu ženíchovi priatelia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť. 16 Veď nikto neprišíva na staré šaty záplatu z nového nevalchovaného súkna, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. 17 Ani nové víno nelejú do starých kožených nádob, lebo mechy sa roztrhnú, víno vytečie a mechy sa zničia. Ale nové víno lejú do nových mechov, a tak sa oboje zachová."

  Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry

  18 Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný človek, hlboko sa mu poklonil a povedal: "Pred chvíľou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije." 19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. 20 Vtedy žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila k nemu odzadu a dotkla sa mu plášťa; 21 povedala si totiž: "Ak sa dotknem jeho plášťa, ozdraviem." 22 Ježiš sa obrátil a keď ju videl, povedal: "Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena v tú hodinu vyzdravela. 23 Keď Ježiš prišiel do domu toho popredného muža a videl trubačov a zástup vykrikujúcich ľudí, 24 povedal: "Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí." Oni ho vysmiali. 25 Keď ľud poslali von, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 Chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.

  Uzdravenie dvoch slepcov

  27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepí a kričali: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!" 28 Keď vošiel do domu, slepí prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane." 29 Nato sa dotkol ich očí a povedal: "Nech sa vám stane podľa vašej viery!" 30 A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: "Nech sa to nik nedozvie!" 31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.

  Uzdravenie posadnutého nemého

  32 Keď oni odišli, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom. 33 Keď vyhnal zlého ducha, nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: "Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo." 34 Ale farizeji hovorili: "Mocou kniežaťa diablov vyháňa diablov."

  Bieda zástupov

  35 Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh. 36 Keď videl zástupy, bolo mu ich ľúto, lebo boli unavené a bezradné ako ovce bez pastiera. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. 38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy."
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)