Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50

  Záložky

  Jakubov príchod k Labanovi

  1 Jakub sa vydal na cestu a putoval do krajiny synov Východu. 2 A hľa, uvidel studňu na poli a pri nej ležali tri stáda oviec; pri tej studni sa totiž napájali stáda, ale otvor do nej zakrýval veľký kameň. 3 Keď sa tam zhromaždili všetky stáda, odvalili kameň z otvoru studne a napájali ovce. Potom vrátili kameň na jeho miesto, na otvor studne. 4 Jakub sa opýtal pastierov: "Bratia moji, odkiaľ ste?" a oni mu odpovedali: "Sme z Charanu." 5 Vtedy im povedal: "Poznáte Nachorovho syna Labana?" Oni odpovedali: "Poznáme ho." 6 Pýtal sa ich: "Darí sa mu dobre?" Odpovedali: "Darí sa mu dobre a teraz sem práve prichádza so statkom jeho dcéra Ráchel." 7 Jakub povedal: "Ešte je jasný deň, nie je čas zaháňať statok domov. Napojte zvieratá a vráťte sa na pastvu." 8 Ale oni odpovedali: "Nemôžeme, kým nie sú pozháňané všetky stáda a pokiaľ sa neodvalí kameň z otvoru do studne; vtedy napojíme ovce." 9 Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel so stádom svojho otca, lebo bola pastierkou. 10 Len čo Jakub videl Ráchel, dcéru matkinho brata Labana, a ovce Labana, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana. 11 Jakub pobozkal Ráchel a začal nahlas plakať. 12 Jakub oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. A ona to bežala povedať svojmu otcovi. 13 Keď Laban počul o Jakubovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, vybozkával a voviedol do svojho domu. Jakub mu vyrozprával celý ten príbeh. 14 Tu mu Laban povedal: "Naozaj, ty si z mojich kostí a z môjho mäsa." A Jakub zostal u neho celý mesiac.

  Dve Jakubove manželstvá

  15 Tu povedal Laban Jakubovi: "Vari mi budeš zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda?" 16 A Laban mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. 17 Lea mala nežné oči, Ráchel však bola krásnej postavy a krásnej tváre. 18 Jakub sa zamiloval do Ráchel. Odpovedal: "Budem ti slúžiť sedem rokov za mladšiu dcéru Ráchel." 19 Laban povedal: "Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa." 20 Tak slúžil Jakub za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, tak ju miloval. 21 Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul!" 22 Vtedy Laban zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a pripravil hostinu. 23 Večer však vzal svoju dcéru Leu a voviedol ju k Jakubovi; a ten sa s ňou spojil! 24 Laban dal svoju slúžku Zilpu svojej dcére Lei za slúžku. 25 Prišlo ráno, – a hľa, bola to Lea! Jakub povedal Labanovi: "Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal?" 26 Laban odpovedal: "V našom kraji sa nepovažuje za správne vydať mladšiu pred staršou. 27 Ale dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú za službu, ktorú budeš u mňa konať ešte ďalších sedem rokov." 28 Jakub tak urobil: dokončil svadobný týždeň. A Laban mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 29 Laban dal svoju slúžku Bilhu za slúžku dcére Ráchel. 30 Jakub sa spojil aj s Ráchel a miloval ju viac ako Leu; a slúžil u Labana ešte ďalších sedem rokov.

  Jakubove deti

  31 Jahve videl, že Lea nebola milovaná, dal jej plodnosť, zatiaľ čo Ráchel zostala neplodná. 32 Lea počala, porodila syna a dala mu meno Ruben, lebo ako povedala, "Jahve videl moje pokorenie; teraz ma už bude môj muž milovať." 33 Opäť počala a porodila syna; povedala: "Jahve počul, že ma muž nemiluje, a dal mi aj tohto;" a dala mu meno Simeon. 34 Opäť počala, porodila syna; povedala: "Tentoraz už môj muž priľne ku mne, lebo som mu dala troch synov." A pomenovala ho Lévi. 35 Počala opäť, porodila syna; povedala: "Teraz budem zvelebovať Jahveho;" preto mu dala meno Júda. Potom prestala rodiť.
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)