Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Prvý rozhovor s faraónom

  1 Potom sa Mojžiš a Áron vydali k faraónovi a povedali mu: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Prepusť môj ľud, aby mi slávil sviatok na púšti." 2 Faraón odpovedal: "Kto je Jahve, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izrael? Ja nepoznám Jahveho a Izrael neprepustím." 3 Oni odpovedali: "Boh Hebrejov nám vyšiel v ústrety. Dovoľ nám odísť na tri dni cesty do púšte priniesť obetu Jahvemu, nášmu Bohu, aby nás nepostihol morom alebo mečom." 4 Egyptský kráľ im povedal: "Prečo chcete vy, Mojžiš a Áron, odvádzať ľud od jeho práce? Vráťte sa k svojim robotám." 5 Faraón povedal: "Teraz, keď je ľud v krajine taký početný, vy by ste chceli, aby prerušil svoje roboty?"

  Pokyny dozorcom nútených prác

  6 V ten istý deň vydal faraón dozorcom ľudu a pisárom tento rozkaz: 7 "Nedávajte už ľudu sečku na výrobu tehál ako včera a predvčerom; nech si sami idú zbierať slamu, ktorú potrebujú. 8 Ale žiadajte od nich rovnaké množstvo tehál ako včera a predvčerom a nič im nepoľavujte, lebo sú leniví. Preto kričia: ‚Poďme obetovať svojmu Bohu.‘ 9 Nech robota zaťaží týchto ľudí, aby pracovali a nestarali sa o klamné reči." 10 Dozorcovia ľudu a jeho pisári šli povedať ľudu: "Takto hovorí faraón: Sečku vám už nedám. 11 Zožeňte si slamu sami, kde chcete, ale vo vašej práci sa nič nepoľaví." 12 Nato sa ľud rozpŕchol po celej Egyptskej krajine zbierať na strniská slamu. 13 Dozorcovia však naliehali: "Vykonajte svoju každodennú prácu tak, ako keď ste mali slamu." 14 Bili izraelských pisárov, ktorých im ustanovili faraónovi dozorcovia, a hovorili: "Prečo ste dnes nevyrobili predpísané množstvo tehál ako včera a predvčerom?"

  Sťažnosti hebrejských pisárov

  15 Izraelskí pisári sa išli sťažovať faraónovi a hovorili: "Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami? 16 Tvojim sluhom už nedávajú slamu a hovoria nám: ‚Robte tehly,‘ a tvojich sluhov bijú…" 17 On odpovedal: "Leňosi ste, leňosi, preto vravíte: ‚Chceme ísť obetovať Jahvemu.‘ 18 Teraz choďte pracovať. Slamu nedostanete, ale musíte odovzdať určené množstvo tehál."

  Výčitky ľudu. Mojžišova modlitba

  19 Izraelskí pisári videli, že sú v zlom položení, keď im kázali: "Nesmiete znížiť svoju dennú výrobu tehál." 20 Keď vychádzali od faraóna, narazili na Mojžiša a Árona, ktorí stáli pred nimi. 21 Povedali im: "Nech Jahve pozrie na vás a nech vás súdi! Zošklivili ste nás v očiach faraóna a jeho služobníkov a dali ste im do rúk meč, aby nás pobili." 22 Mojžiš sa vrátil k Jahvemu a povedal mu: "Pane môj, prečo trápiš tento ľud? Prečo si ma poslal? 23 Odvtedy, ako som vkročil k faraónovi a čo som s ním hovoril v tvojom mene, on trápi tento ľud a ty nerobíš nič, aby si oslobodil svoj ľud."
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)