Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Zákony o otrokoch

  1 Toto sú zákony, ktoré im dáš. 2 Keď si kúpiš hebrejského otroka, jeho služba potrvá šesť rokov, v siedmom roku odíde bezplatne na slobodu. 3 Ak prišiel sám, odíde sám, a ak bol ženatý, jeho žena odíde s ním. 4 Ak ho jeho pán ožení a ak mu jeho žena dá synov alebo dcéry, žena a jej deti budú patriť jej pánovi a on odíde sám. 5 Ale ak otrok povie: ‚Milujem svojho pána, svoju ženu i svoje deti, nechcem byť oslobodený,‘ 6 jeho pán ho privedie k Bohu, potom ho privedie ku krídlu alebo k verajám dverí; prepichne mu ucho šidlom a otrok zostane navždy v jeho službe. 7 Ak niekto predá svoju dcéru za slúžku, tá neodíde, ako odchádzajú otroci. 8 Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral pre seba, dá ju vykúpiť; nemá právo predať ju cudziemu ľudu, a tak sa na nej dopustiť sprenevery. 9 Ak ju určí svojmu synovi, bude s ňou zaobchádzať podľa zvyku platného pre dcéry. 10 Ak si on sám vezme inú ženu, neukráti tú prvú v strave, odeve ani v manželských právach. 11 Ak jej tieto tri veci neposkytne, ona môže odísť bez zaplatenia, bez vrátenia peňazí.

  Zabitie

  12 Ktokoľvek udrie kohokoľvek a zapríčiní mu smrť, bude vydaný na smrť. 13 Ak však na neho nečíhal, ale Boh mu ho dal na dosah ruky, určím ti miesto, kam môže utiecť. 14 Ale ak sa niekto opováži zákerne zabiť blížneho, odtrhneš ho aj od môjho oltára, aby bol vydaný na smrť. 15 Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, bude vydaný na smrť. 16 Kto unesie nejakého človeka, či ho už predal, alebo sa nájde u neho, bude vydaný na smrť. 17 Kto preklína svojho otca alebo svoju matku, bude vydaný na smrť.

  Údery a rany

  18 Ak sa muži povadia a jeden druhého udrie kameňom alebo päsťou tak, že nezomrie, ale musí ležať na lôžku, ak udretý vstane a bude môcť chodiť po vonku čo aj o palici, 19 tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu, musí ho však odškodniť za stratu pohyblivosti a starať sa o neho až do uzdravenia. 20 Ak niekto udrie svojho otroka alebo svoju slúžku palicou tak, že zomrie pod jeho rukou, podlieha pomste. 21 Ale ak on prežije deň alebo dva, nebude pomstený, lebo je jeho majetkom získaným za peniaze. 22 Ak sa muži pobijú a udrú tehotnú ženu, takže nastane potrat, ale ona neutrpí iný úraz, vinník zaplatí odškodné, ktoré uloží pán tej ženy, zaplatí podľa rozhodnutia sudcov. 23 Ale ak dôjde k úrazu, dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, nohu za nohu, 25 popáleninu za popáleninu, modrinu za modrinu, ranu za ranu. 26 Ak niekto udrie svojho otroka po oku alebo svoju slúžku po oku a vybije ho, za jeho oko ako náhradu ho prepustí na slobodu. 27 Ak svojmu otrokovi vyrazí zub alebo svojej slúžke zub, prepustí ich na slobodu ako vynáhradu za zub. 28 Ak vôl pokole muža alebo ženu tak, že zomrie, ten vôl bude ukameňovaný, jeho mäso sa nebude jesť, ale majiteľ nebude podliehať trestu. 29 Ale ak vôl už predtým klal a jeho majiteľ napriek výstrahe nedával naňho pozor a ak zabil muža alebo ženu, ten vôl bude ukameňovaný a jeho majiteľ bude vydaný na smrť. 30 Ak sa mu však uloží výkupné, dá za vykúpenie svojho života všetko, čo mu bolo uložené. 31 Ak pokole chlapca alebo dievča, nech sa s ním naloží podľa tohto zvyku. 32 Ak pokole otroka alebo slúžku, jeho majiteľ zaplatí cenu tridsať šeklov striebra jeho pánovi a vôl bude ukameňovaný. 33 Ak niekto nechá odkrytú cisternu alebo vykope cisternu a nezakryje ju a ak do nej padne vôl alebo osol, 34 majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu vlastníkovi zvieraťa a uhynuté zviera bude patriť jemu. 35 Ak niečí vôl pokole cudzieho vola tak, že mu spôsobí smrť, majitelia predajú živého vola a jeho cenu si rozdelia a aj uhynuté zviera si rozdelia. 36 Ak je však známe, že vôl už predtým klal a jeho majiteľ naň nedával pozor, dá ako náhradu živého vola za mŕtveho vola a mŕtve zviera bude jeho.

  Krádeže zvierat

  37 Ak niekto ukradne vola alebo ovcu, potom ich zabije a predá, vráti päť volov za vola a štyri ovce za ovcu.
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)