Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Mojžišovo narodenie

  1 Istý muž z domu Léviho šiel a vzal si za ženu jednu Léviho dcéru. 2 Ona počala a porodila syna. Keď videla, že je krásny, skrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už nemohla dlhšie skrývať, vzala pre neho papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do tŕstia na brehu Rieky. 4 Sestra dieťaťa sa postavila obďaleč, aby videla, čo sa s ním stane. 5 Tu faraónova dcéra prišla k Rieke vykúpať sa tam, jej slúžky sa medzitým prechádzali po brehu Rieky. Zbadala košík medzi tŕstím a poslala svoju slúžku, aby ho vzala. 6 Otvorila ho a uvidela dieťa: bol to chlapec, ktorý plakal. Bolo jej ho ľúto a povedala: "To je jedno z tých hebrejských detí." 7 Vtedy povedala jeho sestra faraónovej dcére: "Chceš, aby som ti pohľadala dojku z hebrejských žien, ktorá ti toto dieťa oddojčí?" – 8 "Choď," odpovedala jej faraónova dcéra. Dievča odišlo a zavolalo matku dieťaťa. 9 Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa a odchovaj mi ho, ja sama ti budem platiť mzdu." Žena vzala dieťa a dojčila ho. 10 Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, lebo povedala: "Vytiahla som ho z vody."

  Mojžišov útek do Madiánu

  11 V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, zašiel sa pozrieť na svojich bratov. Videl roboty, do ktorých ich nútili; videl tiež, ako akýsi Egypťan bije Hebreja, jedného z jeho bratov. 12 Poobzeral sa sem i tam, a keď videl, že tam niet nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. 13 Nasledujúci deň prišiel znova, keď sa práve bili dvaja Hebreji. Útočníkovi povedal: "Prečo biješ svojho druha?" 14 On odpovedal: "Kto ťa ustanovil za nášho veliteľa a sudcu? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil toho Egypťana?" Mojžiš sa naľakal a povedal si: "Určite sa o tej veci vie." 15 Faraón sa o tom dopočul a chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš utiekol ďaleko od faraóna; pobral sa do krajiny Madián a sadol si k studni. 16 Istý madiánsky kňaz mal sedem dcér. Tie prišli nabrať vodu a nalievali ju do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. 17 Tu prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš vstal, pomohol im a napojil ich ovce. 18 Keď sa vrátili k svojmu otcovi Reuelovi, on im povedal: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?" 19 Odpovedali mu: "Akýsi Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba aj vodu nám načerpal a napojil ovce." 20 A opýtal sa svojich dcér: "A kdeže je? Prečo ste toho človeka nechali tam? Zavolajte ho, nech si zaje." 21 Mojžiš uznal za dobré usadiť sa u tohto človeka a on mu dal svoju dcéru Cipporu za ženu. 22 Táto porodila syna, ktorému on dal meno Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi."

  Boh sa rozpomenul na Izrael

  23 Počas toho dlhého obdobia egyptský kráľ zomrel. Izraelci však vzdychali v otroctve, kričali a ich volanie o pomoc vystúpilo z hĺbky ich otroctva k Bohu. 24 Boh počul ich bedákanie; Boh sa rozpomenul na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. 25 Boh videl Izraelcov a Boh poznal…
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)