Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Zo skaly vytryskne voda

  1 Celá pospolitosť Izraelcov sa pohla z púšte Sin, na Jahveho príkaz sa vydala na ďalší úsek a utáborili sa v Refidim, kde nebola pre ľud voda na pitie. 2 Vtedy sa ľud hádal s Mojžišom; hovorili: "Daj nám vody, aby sme sa napili!" Mojžiš im povedal: "Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate Jahveho?" 3 Ľud tam trpel smädom, ľud reptal proti Mojžišovi a vravel: "Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či preto, aby si umoril na smrť mňa, moje deti i môj dobytok?" 4 Mojžiš volal k Jahvemu a povedal: "Čo mám urobiť pre tento ľud? Ešte trochu, a ukameňujú ma." 5 Jahve povedal Mojžišovi: "Postav sa na čelo ľudu a vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela; do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udrel Rieku, a choď. 6 Pozri, ja budem pred tebou stáť tam na skale (na Chorebe), udrieš po skale, vytryskne z nej voda a ľud bude piť." Mojžiš tak urobil pred očami starších Izraela. 7 Toto miesto nazval Massa a Meriba,a pretože Izraelci sa hádali a pokúšali Jahveho vraviac: "Je Jahve medzi nami, alebo nie?"

  Boj s Amalekom

  8 Zrazu prišli Amalekovci a bojovali s Izraelom v Refidim. 9 Vtedy Mojžiš povedal Jozuemu: "Vyber si mužov a zajtra vyjdi bojovať proti Amalekovi; ja budem zajtra stáť na temene pahorka s Božou palicou v ruke." 10 Jozue urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a vyrazil bojovať proti Amalekovi a Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na temeno pahorka. 11 Keď mal Mojžiš ruky zdvihnuté, víťazil Izrael, ale keď ruky spustil, víťazil Amalek. 12 A keď Mojžišove ruky oťaželi, vzali kameň a podložili mu ho, on si naň sadol, zatiaľ mu Áron a Hur podopierali ruky jeden z jednej strany a druhý z druhej. Tak zostali jeho ruky pevné až do západu slnka. 13 Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča. 14 Tu Jahve povedal Mojžišovi: "Napíš to do knihy na pamiatku a oznám to Jozuemu, že vyhladím spod neba pamiatku na Amaleka." 15 Potom Mojžiš postavil oltár a dal mu meno "Jahve Nissi", 16 lebo povedal: "Jahveho zástava v ruke! Jahve je vo vojne proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie."
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)