Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Víťazný spev

  1 Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Jahvemu túto pieseň: "Zaspievam Jahvemu, lebo sa pokryl slávou, zmietol do mora koňa i jazdca. 2 Jah je moja sila i moja pieseň, jemu vďačím za svoju spásu. On je môj Boh, jeho oslavujem, Boh môjho otca a ja ho velebím. 3 Jahve je bojovník, jeho meno je Jahve. 4 Faraónove vozy a jeho vojsko vrhol do mora, výkvet jeho bojovníkov pohltilo Trstinové more. 5 Zakryli ich hlbočiny, padli na dno priepasti ako kameň. 6 Tvoja pravica, Jahve, vyniká silou, tvoja pravica, Jahve, drví nepriateľa. 7 Veľkosťou svojej vznešenosti zrážaš svojich protivníkov, ty rozpútavaš svoj hnev a ten ich stravuje ako slamu. 8 Dychom tvojich nozdier navŕšili sa vody, vlny sa vztýčili ako hrádza, vodné priepasti stuhli v hlbinách mora. 9 Nepriateľ si povedal: ‚Budem prenasledovať, dostihnem, rozdelím korisť, moja duša sa ňou nasýti, odopnem svoj meč, moja ruka ich vyhubí.‘ 10 Ty si zadul svojím dychom, zakrylo ich more, potopili sa ako olovo do mohutných vôd. 11 Kto je ako ty medzi bohmi, Jahve? Kto je ako ty, vznešený vo svätosti, obávaný v odvážnych činoch, pôvodca zázrakov? 12 Ty si vystrel svoju pravicu, zem ich pohltila. 13 Tvoja milosť sprevádzala ľud, ktorý si vykúpil, tvoja sila ich viedla k tvojmu svätému príbytku. 14 Národy počuli, trasú sa, bolesti zvierajú obyvateľov Filištínska. 15 Vtedy sa zhrozili náčelníci Edomu, moabské kniežatá pochytila hrôza, trasú sa všetci, čo bývajú v Kanaáne. 16 Padá na nich strach a hrôza, sila tvojho ramena ich mení na kameň, kým prechádza tvoj ľud, Jahve, kým prechádza tvoj ľud, ktorý si si získal. 17 Dovedieš ich a zasadíš na svojom dedičnom vrchu, na mieste, kde si si ty, Jahve, urobil svoj príbytok, svätyňu, Pane, ktorú pripravili tvoje ruky. 18 Jahve bude kraľovať navždy a naveky." 19 Lebo keď faraónova jazda s vozmi i jazdcami vošla do mora, Jahve vrátil na nich morské vody, zatiaľ čo Izraelci kráčali suchou nohou uprostred mora. 20 Prorokyňa Miriam, Áronova sestra, vzala do ruky tamburínu a za ňou vyšli všetky ženy s tamburínami v zborovom tanci. 21 A Miriam im predspevovala: "Spievajte Jahvemu, lebo sa pokryl slávou, koňa a jazdca vrhol do mora."

  Mara

  22 Mojžiš odviedol Izrael od Trstinového mora. Zamierili do púšte Šur a tri dni kráčali púšťou bez toho, žeby našli vodu. 23 Ale keď prišli do Mary, nemohli piť vodu z Mary, lebo bola horká, preto ju pomenovali Mara. 24 Ľud reptal proti Mojžišovi a vravel: "Čo budeme piť?" 25 Mojžiš volal k Jahvemu a Jahve mu ukázal kus dreva. Mojžiš ho hodil do vody a voda osladla. A on im tam dal právo a zákon; tam ho podrobil skúške. 26 Potom povedal: "Ak budeš skutočne počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš robiť, čo je správne v jeho očiach, ak nakloníš sluch k jeho prikázaniam a budeš zachovávať všetky jeho zákony, nedopustím na teba nijaké zlo z tých, ktoré som dopustil na Egypt, lebo ja som Jahve, ktorý ťa uzdravuje." 27 Potom prišli do Elimu, kde bolo dvanásť prameňov a sedemdesiat paliem, a tam sa utáborili pri vode.
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)