Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Dávidova láskavosť k Jonatanovmu synovi

  1 Dávid sa pýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatanovi?" 2 V Šaulovom dome bol sluha menom Ciba. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: "Ty si Ciba?" On odpovedal: "Áno, tvoj sluha." 3 Kráľ sa ho pýtal: "Zostal ešte niekto zo Šaulovho rodu, aby som mu preukázal Božie milosrdenstvo?" Ciba odpovedal kráľovi: "Je ešte jeden Jonatanov syn, chromý na obe nohy." 4 Kráľ sa ho pýtal: "Kde je?" Ciba odpovedal kráľovi: "Je v dome Ammielovho syna Machira v Lo-Debare." 5 Kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Ammielovho syna Machira z Lo-Debaru. 6 Keď Meribaal, syn Šaulovho syna Jonatana, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a poklonil sa. Dávid ho oslovil: "Meribaal!" On odpovedal: "Som k tvojim službám." 7 Dávid mu povedal: "Neboj sa, chcem ti preukázať láskavosť kvôli tvojmu otcovi Jonatanovi. Vrátim ti všetky zeme tvojho otca Šaula a ty budeš stále jedávať pri mojom stole." 8 Vtedy sa Meribaal znovu prestrel na zem a povedal: "Kto je tvoj sluha, že si vzhliadol na mŕtveho psa, ako som ja?" 9 Potom kráľ zavolal Šaulovho sluhu Cibu a povedal mu: "Všetko, čo mal Šaul a celá jeho rodina, dávam synovi tvojho pána. 10 Ty mu budeš obrábať zem, ty, tvoji synovia a tvoji otroci; budeš znášať úrodu, aby rodina tvojho pána mala chlieb, ktorým by sa živila. Ale Meribaal, syn tvojho pána, bude vždy jedávať pri mojom stole." Ciba mal pätnásť synov a dvadsať otrokov. 11 Ciba odpovedal kráľovi: "Ja, tvoj sluha, urobím všetko tak, ako mi prikázal kráľ, môj pán." Meribaal teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov. 12 Meribaal mal malého chlapca, ktorý sa volal Mika. Všetci, čo bývali u Cibu, boli v službe Meribaala. 13 No Meribaal sídlil v Jeruzaleme, lebo stále jedával pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy.
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)