Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Natanovo proroctvo

  1 Keď kráľ býval vo svojom dome a Jahve mu doprial pokoj od všetkých jeho nepriateľov, ktorí ho obklopovali, 2 kráľ povedal prorokovi Natanovi: "Pozri, ja bývam v cédrovom dome a Božia archa býva pod stanom!" 3 Natan odpovedal kráľovi: "Choď a urob všetko, čo máš na srdci, lebo Jahve je s tebou!" 4 Ale v tú istú noc sa Natanovi takto ozvalo Jahveho slovo: 5 "Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Takto hovorí Jahve: Či mi ty postavíš dom, kde budem bývať? 6 Ja som nikdy nebýval v dome odo dňa, čo som vyviedol Izraelcov z Egypta až podnes, ale ustavične som chodil v stanovom príbytku. 7 Či som po celý ten čas, čo som prechádzal so všetkými Izraelcami, povedal jedinému sudcovi Izraela, ktorých som ustanovil za pastierov svojho izraelského ľudu: ‚Prečo mi nevystavíte cédrový dom?‘ 8 Teraz povedz môjmu sluhovi Dávidovi toto: Takto hovorí Jahve Cebaot: Ja som ťa vzal z pasienka, od oviec, aby si bol vládcom nad mojím ľudom, nad Izraelom. 9 Bol som s tebou pri všetkých tvojich podujatiach; vyhubil som pred tebou všetkých tvojich nepriateľov. Ja ti urobím veľké meno, rovné menám najväčších ľudí zeme. 10 Určím miesto pre svoj izraelský ľud a osadím ho tam, na vlastnom mieste bude bývať, nebudú ho už znepokojovať a zlí ho už nebudú utláčať ako kedysi, 11 v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím izraelským ľudom; doprajem ti pokoj od všetkých tvojich nepriateľov. Nadto ti Jahve oznamuje, že ti postaví dom. 12 Keď tvoj čas uplynie a ty sa uložíš ku svojim otcom, vzbudím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. 13 On vystaví dom môjmu Menu a ja upevním jeho kráľovský trón naveky. 14 Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrescem ho, ako by urobil každý otec, palicu šetriť nebudem. 15 Ale svoju priazeň mu neodnímem, ako som ju odňal Šaulovi, ktorého som odstránil z tvojej cesty. 16 Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude trvať navždy predo mnou, tvoj trón bude upevnený naveky." 17 Natan oznámil Dávidovi všetky tieto slová a celé toto zjavenie.

  Dávidova modlitba

  18 Vtedy kráľ Dávid vošiel (do Stanu zmluvy), posadil sa pred Jahveho a hovoril: "Kto som ja, Pane Jahve, a čo môj dom, že si ma doviedol až sem? 19 Ale to je ešte príliš málo v tvojich očiach, Pane Jahve, ty si rozšíril svoje prísľuby domu tvojho sluhu do ďalekej budúcnosti. Taký je osud človeka, Pane Jahve! 20 Čo by ti Dávid ešte mohol povedať? Veď ty poznáš svojho sluhu, Pane Jahve! 21 Pre svoje slovo a podľa svojho srdca si urobil celú túto vec a dal si o nej vedieť svojmu sluhovi. 22 Preto si veľký, Pane Jahve; podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, niet Boha okrem teba. 23 A ktorý iný ľud na zemi je ako tvoj ľud Izrael; ku ktorému prišiel nejaký boh vykúpiť ho, aby z neho urobil svoj ľud, aby ho urobil slávnym a vykonal preň veľké a hrozné veci tým, že by pred svojím ľudom zahnal cudzie národy a ich bohov? 24 Upevnil si svoj izraelský ľud, aby bol tvojím ľudom naveky. A ty, Jahve, stal si sa ich Bohom. 25 A tak, Jahve, Bože, zachovaj vždy slovo, ktoré si dal mne, svojmu sluhovi, a môjmu domu a urob tak, ako si povedal. 26 Vtedy bude tvoje meno vždy oslavované takto: Jahve Cebaot je Boh Izraela! Nech je teda Dávidov dom trvalý pred tebou! 27 Jahve Cebaot, Boh Izraela, ty si mne, svojmu sluhovi, dal toto zjavenie: ‚Ja ti postavím dom.‘ Preto som ja, tvoj sluha, našiel odvahu predniesť ti túto modlitbu. 28 Áno, Pane Jahve, ty si Boh a tvoje slová sú pravda, ty si sľúbil svojmu sluhovi také dobrodenie. 29 Preto teraz ráč požehnať dom svojho sluhu, aby naveky trval pred tebou. Lebo ty, Pane Jahve, si hovoril a tvoje požehnanie spočinie na dome tvojho sluhu naveky."
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)