Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Zavraždenie Išbaala

  1 Keď Šaulov syn počul, že Abner zomrel v Chebrone, ovisli mu ruky a celý Izrael sa zhrozil. 2 Šaulov syn mal dvoch vodcov útočných čiat, jeden sa volal Baana a druhý Rechab. Boli to synovia Rimmona z Beerotu spomedzi Benjamínovcov. Lebo aj Beerot sa počíta k Benjamínovi. 3 Beeroťania kedysi utiekli do Gitajimu, kde potom žili ako cudzinci. 4 Jonatan, Šaulov syn, mal syna chromého na obidve nohy. Mal päť rokov, keď z Jizreela došla zvesť o Šaulovi a o Jonatanovi. Vtedy ho jeho pestúnka vzala a keď náhlivo utekala, spadol jej a okrivel. Volal sa Meribaal. 5 Synovia Rimmona z Beerotu, Rechab a Baana, sa vydali na cestu a prišli do Išbaalovho domu za najväčšej horúčavy dňa, keď tento cez poludnie ležal na lôžku. 6 Vrátnička, ktorá čistila zrno, zadriemala a zaspala. Rechab a jeho brat Baana vkĺzli dnu, 7 vošli do domu, kde spal na svojom lôžku vo svojej spálni. Zabili ho, odťali mu hlavu, potom vzali jeho hlavu a išli celú noc cestou cez Arabu. 8 Išbaalovu hlavu doniesli Dávidovi do Chebronu a povedali kráľovi: "Tu máš hlavu Šaulovho syna Išbaala, tvojho nepriateľa, ktorý ti siahal na život. Dnes Jahve pomstil nášho pána, kráľa, na Šaulovi a na jeho potomstve." 9 Dávid odpovedal Rechabovi a jeho bratovi Baanovi, synom Rimmona z Beerotu: "Ako že žije Jahve, ktorý ma vyslobodil zo všetkých úzkostí, 10 toho, ktorý mi oznámil Šaulovu smrť a nazdal sa, že prináša dobrú zvesť, som chytil a zabil v Ciklagu, to bola odplata za jeho dobrú správu! 11 Tým viac, keď svojvoľníci zavraždili statočného človeka v jeho dome na jeho lôžku! Či nemám požadovať jeho krv z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme?" 12 Potom dal Dávid rozkaz mládencom a tí ich zabili. Poodtínali im ruky i nohy a povešali ich pri rybníku v Chebrone. Išbaalovu hlavu však vzali a pochovali v Abnerovom hrobe v Chebrone.
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)