Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Natanove výčitky. Dávidova ľútosť

  1 Jahve poslal k Dávidovi proroka Natana. On vošiel k nemu a povedal mu: "Dvaja ľudia žijú v tom istom meste, jeden bohatý a druhý chudobný. 2 Bohatý má veľmi mnoho oviec a dobytka. 3 Ten chudobný nemá nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil a ktorú choval, a tak rástla s ním a s jeho deťmi, z jeho skyvy chleba jedávala, z jeho misky píjala, v náručí mu spávala: bola ako jeho dcéra. 4 Tu prišiel hosť k bohatému človekovi a tomu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo statku a pripraviť to pocestnému, ktorý prišiel k nemu. Ukradol ovečku toho chudobného človeka a tú pripravil pre svojho hosťa." 5 Vtedy Dávid náramne vzbĺkol hnevom proti tomu človekovi a povedal Natanovi: "Ako že žije Jahve, chlap, ktorý to urobil, je synom smrti! 6 Ovečku nahradí štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovanie!" 7 Natan povedal Dávidovi: "Ty si ten človek! Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, ja som ťa vytrhol zo Šaulovej ruky, 8 dal som ti dom tvojho pána, dal som ti ženy tvojho pána do náručia, dal som ti dom Izraela a dom Júdu a ak sa ti to máli, pridám ti hocičo. 9 Prečo si pohrdol Jahvem a urobil, čo je zlé v jeho očiach? Chetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu, zabil si ho mečom Ammoncov. 10 Preto sa teraz nikdy nevzdiali meč od tvojho domu, lebo si mnou pohrdol a vzal si si manželku Chetejca Uriáša, aby ti bola ženou. 11 Toto je Jahveho slovo: Privediem na teba nešťastie z tvojho vlastného domu. Vezmem tvoje ženy a dám ich tvojmu blížnemu pred tvojimi očami, ktorý bude s nimi spať za bieleho dňa. 12 Ty si to urobil tajne, ale ja to urobím pred celým Izraelom a za bieleho dňa!" 13 Dávid povedal Natanovi: "Zhrešil som proti Jahvemu!" Natan odpovedal Dávidovi: "Aj Jahve ti odpúšťa tvoj hriech, nezomrieš. 14 Ale preto, že si v tejto veci potupil Jahveho, syn, ktorý sa ti narodí, zomrie." 15 A Natan odišiel domov.

  Smrť Betsabinho dieťaťa. Šalamúnovo narodenie

  Jahve ranil chlapca, ktorého Uriášova žena porodila Dávidovi, a on ťažko ochorel.
  16 Dávid prosil Boha za chlapca, prísne sa postil, vošiel dnu a ležal na zemi celú noc. 17 Hodnostári jeho domu prišli k nemu, chceli ho zdvihnúť zo zeme, ale on nechcel a neokúsil s nimi jedlo. 18 Na siedmy deň chlapec zomrel. Dávidovi úradníci sa mu báli oznámiť, že dieťa zomrelo. Hovorili si: "Prehovárali sme ho, keď dieťa ešte žilo, a neposlúchol náš hlas. Ako mu môžeme povedať, že dieťa zomrelo? Vykoná niečo zlé." 19 Ale keď Dávid videl, že si sluhovia pošuškávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. Dávid sa opýtal svojich sluhov: "Vari chlapec zomrel?" Odpovedali: "Zomrel." 20 Vtedy Dávid vstal zo zeme, okúpal sa, pomazal sa voňavkou a vymenil si šaty; vstúpil do Jahveho domu a prestrel sa na zem. Keď sa vrátil domov, žiadal, aby mu predložili jedlo, a jedol. 21 Jeho sluhovia mu hovorili: "Čo to robíš? Keď chlapec žil, postil si sa a plakal si preňho, ale teraz, keď zomrel, vstávaš a ješ chlieb!" 22 Odpovedal: "Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si povedal: Ktovie? Azda sa Jahve zľutuje nado mnou a chlapec zostane nažive. 23 Ale teraz, keď zomrel, načo sa mám postiť? Môžem ho navrátiť? Ja by som šiel za ním, on sa už ku mne nevráti." 24 Dávid potešoval svoju ženu Betsabe. Vošiel k nej a spal s ňou. Ona počala a porodila syna, ktorému dala meno Šalamún. Jahveho miloval 25 a oznámil to skrze proroka Natana. Ten mu dal meno Jedidja podľa Jahveho slova.

  Dobytie Rabby

  26 Joab zaútočil na ammonskú Rabbu a zaujal kráľovské mesto. 27 Potom Joab poslal poslov k Dávidovi s odkazom: "Bojoval som proti Rabbe a zaujal som vodné mesto. 28 Teraz zhromaždi ostatok vojska, rozlož si tábor naproti mestu a zaujmi ho, aby som mesto nevydobyl ja a nedal mu svoje meno." 29 Dávid zobral celé vojsko, tiahol do Rabby, napadol mesto a zaujal ho. 30 Z hlavy ich boha Milkoma vzal korunu, ktorá vážila jeden talent zlata; bol na nej drahokam, ktorý sa stal ozdobou Dávidovej hlavy. On vyviezol z mesta aj veľmi veľkú korisť. 31 Jeho obyvateľov určil k pílam, k železným čakanom a k železným sekerám a dal im pracovať na výrobe tehál. Takto naložil so všetkými mestami Ammoncov. Potom sa Dávid vrátil s celým vojskom do Jeruzalema.
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)