Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Druhé ammonské ťaženie. Dávidov hriech

  1 Za jarnej rovnodennosti, v čase, keď králi tiahnu do boja, Dávid poslal Joaba a s ním svoju gardu a celý Izrael: zabíjali Ammoncov a obľahli Rabbu. Ale Dávid zostal v Jeruzaleme. 2 Stalo sa, že jedného večera Dávid vstal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche paláca a odtiaľ videl ženu, ktorá sa práve kúpala. Tá žena bola veľmi pekná. 3 Dávid poslal povyzvedať sa o tej žene a oznámili mu: "Je to Betsabe, Eliamova dcéra a žena Chetejca Uriáša." 4 Vtedy Dávid poslal poslov, aby mu ju priviedli. Keď prišla k nemu, spal s ňou. A ona sa práve vtedy očistila od mesačnej nečistoty. Potom sa vrátila do svojho domu. 5 Žena počala a odkázala Dávidovi: "Som tehotná!" 6 Vtedy Dávid odkázal Joabovi: "Pošli ku mne Chetejca Uriáša!" A Joab poslal Uriáša k Dávidovi. 7 Keď Uriáš prišiel k nemu, Dávid sa ho vypytoval, ako sa má Joab a vojaci a ako je to s vojnou. 8 Nato Dávid povedal Uriášovi: "Choď domov a umy si nohy." Keď Uriáš vyšiel z kráľovského paláca, nasledoval za ním dar z kráľovského stola. 9 Ale Uriáš si ľahol ku vchodu do kráľovského paláca so všetkými strážami jeho pána a do svojho domu nešiel. 10 Dávidovi to oznámili slovami: "Uriáš nešiel do svojho domu." Vtedy sa Dávid pýtal Uriáša: "Neprichádzaš z cesty? Prečo si nešiel do svojho domu?" 11 Uriáš odpovedal Dávidovi: "Archa, Izrael a Júda bývajú v stanoch i môj pán Joab i sluhovia môjho pána táboria na poli, a ja by som mal ísť do svojho domu, jesť, piť a spať so svojou ženou? Ako že žije Jahve a že aj ty žiješ, také niečo neurobím!" 12 Vtedy Dávid povedal Uriášovi: "Zostaň tu ešte dnes a zajtra ťa prepustím." Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň. Nasledujúci deň 13 ho Dávid pozval, aby s ním jedol a pil a opil ho. Uriáš večer odišiel a ľahol si na svoje lôžko so strážami svojho pána, ale do svojho domu nešiel. 14 Ráno Dávid napísal Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. 15 V liste napísal: "Postavte Uriáša dopredu do najtuhšieho boja, potom sa stiahnite od neho, nech ho zasiahnu a nech zomrie." 16 Joab pozoroval mesto a postavil Uriáša na mieste, o ktorom vedel, že tam sú mocní bojovníci. 17 Mužovia mesta urobili výpad a napadli Joaba. Padli niektorí z vojska i z Dávidovej stráže a zomrel aj Chetejec Uriáš. 18 Joab poslal Dávidovi správu o všetkých podrobnostiach boja 19 a poslovi dal tento príkaz: "Keď až do konca rozpovieš kráľovi celý priebeh boja, 20 vtedy vzplanie kráľov hnev a povie ti: ‚Prečo ste sa priblížili k mestu, keď ste bojovali? Nevedeli ste, že strieľajú z hradieb? 21 Kto zabil Jerubbaalovho syna Abimelecha? Či to nebola žena, ktorá zhodila na neho z hradieb mlynský kameň, takže zomrel v Tebece? Prečo ste sa priblížili k hradbám?‘ Vtedy povedz: Aj tvoj sluha, Chetejec Uriáš, zomrel." 22 Posol odišiel a pri svojom príchode oznámil Dávidovi všetko, čím ho Joab poveril. Dávid sa nahnevala na Joaba a povedal poslovi: "Prečo ste sa priblížili k hradbám mesta, keď ste bojovali? Nevedeli ste, že strieľajú z hradieb? Kto zabil Jerubbaalovho syna Abimelecha? Či to nebola žena, ktorá zhodila na neho z hradieb mlynský kameň, takže zomrel v Tebece? Prečo ste sa priblížili k hradbám?" 23 Posol povedal Dávidovi: "Tí chlapi boli mocnejší ako my, vyrazili proti nám do poľa, ale my sme ich zatlačili až po vchod do brány. 24 Vtedy strelci strieľali na tvojich bojovníkov z hradieb, niektorí z kráľovských bojovníkov zomreli, aj tvoj sluha, Chetejec Uriáš, zomrel." 25 Vtedy povedal Dávid poslovi: "Toto povedz Joabovi: ‚Nech ťa tá vec nezarmucuje; meč zožiera raz toho, raz onoho. Zosilni svoj útok na mesto a znič ho!‘ Ty ho takto povzbudíš." 26 Keď sa Uriášova žena dozvedela, že jej muž Uriáš zomrel, držala smútok za svojím mužom. 27 Keď čas smútku prešiel, Dávid po ňu poslal, vzal ju do svojho domu a stala sa jeho ženou. Porodila mu syna. Ale to, čo Dávid spáchal, bolo zlé v Jahveho očiach.
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)