Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

  Záložky

  Vzatie Eliáša, ktorý má za nástupcu Elizea

  1 Keď Jahve chcel vziať Eliáša vo víchrici do neba, Eliáš a Elizeus odišli z Gilgalu. 2 Eliáš povedal Elizeovi: "Zostaň tu, mňa posiela Jahve len do Betelu." Ale Elizeus odpovedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa!" Zostúpili teda do Betelu. 3 Bratia proroci, ktorí bývali v Beteli, vyšli Elizeovi v ústrety a hovorili: "Vieš, že dnes ti Jahve vezme tvojho majstra?" Odpovedal: "Aj ja to viem, mlčte!" Eliáš povedal: 4 "Elizeus, prosím ťa, zostaň tu, lebo Jahve ma posiela do Jericha." Ale on povedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa." A šli do Jericha. 5 Bratia proroci, ktorí bývali v Jerichu, prišli k Elizeovi a hovorili: "Vieš, že dnes ti Jahve vezme tvojho majstra?" On povedal: "Aj ja to viem, mlčte!" 6 Eliáš mu povedal: "Zostaň tu, prosím, lebo Jahve ma posiela k Jordánu." Ale on odpovedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa." Odišli teda obaja. 7 Päťdesiat bratov prorokov šlo tiež a zastavili sa obďaleč. Oni dvaja však zastali na brehu Jordánu. 8 Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udrel ním na vody a tie sa rozdelili na jednu i na druhú stranu a oni dvaja prešli po suchu. 9 Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: "Žiadaj si, čo môžem pre teba urobiť prv, než ma Jahve vezme od teba!" Elizeus odpovedal: "Nech na mne spočinie dvojnásobný podiel tvojho ducha." 10 Eliáš pokračoval: "Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem od teba vzatý, stane sa ti tak, ak nie, nestane sa to." 11 Ako tak kráčali a rozprávali sa, zrazu ich oddelil ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vo víchrici vystúpil do neba. 12 Elizeus to videl a kričal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazda!" Potom ho už nevidel. Od žiaľu si chytil šaty a roztrhol ich na dvoje. 13 Potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. 14 Vzal Eliášov plášťa, udrel ním vody so slovami: "Kde je Jahve, Eliášov Boh?" Keď udrel na vody, rozdelili sa na jednu i na druhú stranu a Elizeus prešiel. 15 Bratia proroci ho videli z diaľky a povedali: "Eliášov duch spočinul na Elizeovi." Šli mu v ústrety a prestreli sa pred ním na zem. 16 Povedali mu: "Pozri, medzi nami, tvojimi sluhami, je päťdesiat mocných chlapov. Nech idú hľadať tvojho majstra, či ho Jahveho Duch neodniesol a nehodil na niektorý vrch alebo do niektorej doliny." Ale on odpovedal: "Neposielajte!" 17 Keď však na neho príliš naliehali, povedal: "Pošlite." A tak poslali tých päťdesiat chlapov a tí ho tri dni hľadali, ale nenašli. 18 Vrátili sa k Elizeovi, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Povedal im: "Nepovedal som vám: Nechoďte?"

  Dva Elizeove zázraky

  19 Obyvatelia mesta Jericha povedali Elizeovi: "V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a krajina trpí potratmi." 20 Nato povedal: "Prineste mi novú misu a dajte do nej soľ." Oni mu ju priniesli. 21 Vyšiel k prameňu, odkiaľ vyvierala tá voda, vysypal doň soľ a povedal: "Takto hovorí Jahve: Uzdravujem túto vodu. Nevzíde z nej už smrť ani potraty." 22 Ako povedal Elizeus, tá voda zostala zdravou až do dnešného dňa. 23 Odtiaľ vystúpil do Betelu. Ako šiel hore po ceste, vyšli z mesta malí chlapci, posmievali sa mu a hovorili: "Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec!" 24 Elizeus sa obrátil, premeral ich zrakom a preklial ich v Jahveho mene. Vtom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov. 25 Odtiaľ odišiel na vrch Karmel, potom sa vrátil do Samárie.
 • Druhá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)