Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

1 Ty však, Jób, vypočuj si moje slová a nastav sluch všetkým mojim výrokom. 2 Pozri, otvoril som ústa a jazyk v mojich ústach hovorí. 3 Moje slová sú z priameho srdca, moje pery vyjadria jasné poznanie. 4 Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho mi dáva život.33,4 Gn 2,7; Jób 27,3; 32,8 5 Odpovedz mi, ak môžeš, priprav sa a postav sa predo mňa!33,5 Jób 33,32 6 Pozri sa, i ja som pred Bohom taký ako ty, aj ja som stvárnený z hliny. 7 Nemusíš mať zo mňa hrôzu a môj nátlak na teba nedoľahne.33,7 Jób 13,21; 19,22 8 Isteže som počul, čo si povedal, hlas tvojich slov ku mne neprestajne dolieha: 9 ‚Som čistý a bez hriechu, som nevinný a niet vo mne neprávosti.33,9 Jób 9,21.29 10 Nachádza proti mne zámienky, pokladá ma za svojho nepriateľa.33,10 Jób 13,24; 19,11 11 Nohy mi zatvára do klady, stráži všetky moje chodníky.‘33,11 Jób 13,27 12 Pozri sa, odpoviem ti, v tomto nemáš pravdu, pretože Boh je väčší než človek. 13 Prečo s ním vedieš spor, keď nijakým slovom neodpovedá?33,13 Jób 40,2; Iz 45,9 14 Veď Boh prehovorí raz i druhý raz, ale ty to nespozoruješ. 15 Vo sne, v nočnom videní, keď na ľudí prichádza hlboký spánok, v driemotách na lôžku,33,15 Gn 20,3; Nm 12,6; Jób 4,12-13 16 vtedy ľuďom otvára ucho a spečaťuje v nich svoje varovania,33,16 Jób 36,10.15 17 aby odvrátil človeka od toho, čo koná, a uchránil muža od povýšenosti, 18 aby zadržal jeho dušu nad jamou a jeho život pred smrtiacou strelou. 19 Karhaný je bolesťou na lôžku a ustavičným pálením v kostiach,33,19 Jób 5,17-18; 30,17 20 takže pociťuje odpor k chlebu a hrdlo odmieta aj pochúťky.33,20 Ž 107,18 21 Jeho telo sa navidomoči stráca a vystupujú mu kosti, ktoré inak nevidno.33,21 Jób 19,20; Prís 5,11 22 Jeho duša sa približuje k jame a jeho život k poslom smrti. 23 Ak je pri ňom anjel, jeden z tisíca, ktorý oznamuje človeku, čo je pre neho správne,33,23 Mal 3,1 24 Boh sa nad ním zmiluje a povie: ‚Vykúp ho, nech nezostúpi do hrobu, našiel som výkupné.‘ 25 Jeho telo bude sviežejšie ako v detstve a do dní svojej mladosti sa navráti.33,25 Ž 103,5 26 Modliť sa bude k Bohu a on sa k nemu skloní, s jasotom uzrie jeho tvár a on vráti človeku jeho spravodlivosť.33,26 Ž 50,15 27 Spievať bude pred ľuďmi a povie: ‚Zhrešil som a prekrútil, čo je správne, no on mi to neodplatil. 28 Vykúpil moju dušu, nemusí ísť do hrobu, môj život uvidí svetlo.‘33,28 Ž 103,10; Rim 6,23 29 Nuž toto všetko robí Boh s človekom dvakrát, ba aj trikrát, 30 aby jeho dušu uchránil od hrobu, aby ho osvietilo svetlo života.33,30 Ž 56,14; Iz 38,17 31 Dávaj pozor, Jób, počúvaj ma! Mlč a ja budem hovoriť! 32 Ak máš čo povedať, odpovedz mi! Hovor, veď by som bol rád, keby si mal pravdu! 33 Ak nemáš čo povedať, počúvaj ma! Mlč a naučím ťa múdrosti!“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk