33. kapitola

1 Ty však, Jób, vypočuj si moje slová a nastav sluch všetkým mojim výrokom. 2 Pozri, otvoril som ústa a jazyk v mojich ústach hovorí. 3 Moje slová sú z priameho srdca, moje pery vyjadria jasné poznanie. 4 Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho mi dáva život.33,4 Gn 2,7; Jób 27,3; 32,8 5 Odpovedz mi, ak môžeš, priprav sa a postav sa predo mňa!33,5 Jób 33,32 6 Pozri sa, i ja som pred Bohom taký ako ty, aj ja som stvárnený z hliny. 7 Nemusíš mať zo mňa hrôzu a môj nátlak na teba nedoľahne.33,7 Jób 13,21; 19,22 8 Isteže som počul, čo si povedal, hlas tvojich slov ku mne neprestajne dolieha: 9 ‚Som čistý a bez hriechu, som nevinný a niet vo mne neprávosti.33,9 Jób 9,21.29 10 Nachádza proti mne zámienky, pokladá ma za svojho nepriateľa.33,10 Jób 13,24; 19,11 11 Nohy mi zatvára do klady, stráži všetky moje chodníky.‘33,11 Jób 13,27 12 Pozri sa, odpoviem ti, v tomto nemáš pravdu, pretože Boh je väčší než človek. 13 Prečo s ním vedieš spor, keď nijakým slovom neodpovedá?33,13 Jób 40,2; Iz 45,9 14 Veď Boh prehovorí raz i druhý raz, ale ty to nespozoruješ. 15 Vo sne, v nočnom videní, keď na ľudí prichádza hlboký spánok, v driemotách na lôžku,33,15 Gn 20,3; Nm 12,6; Jób 4,12-13 16 vtedy ľuďom otvára ucho a spečaťuje v nich svoje varovania,33,16 Jób 36,10.15 17 aby odvrátil človeka od toho, čo koná, a uchránil muža od povýšenosti, 18 aby zadržal jeho dušu nad jamou a jeho život pred smrtiacou strelou. 19 Karhaný je bolesťou na lôžku a ustavičným pálením v kostiach,33,19 Jób 5,17-18; 30,17 20 takže pociťuje odpor k chlebu a hrdlo odmieta aj pochúťky.33,20 Ž 107,18 21 Jeho telo sa navidomoči stráca a vystupujú mu kosti, ktoré inak nevidno.33,21 Jób 19,20; Prís 5,11 22 Jeho duša sa približuje k jame a jeho život k poslom smrti. 23 Ak je pri ňom anjel, jeden z tisíca, ktorý oznamuje človeku, čo je pre neho správne,33,23 Mal 3,1 24 Boh sa nad ním zmiluje a povie: ‚Vykúp ho, nech nezostúpi do hrobu, našiel som výkupné.‘ 25 Jeho telo bude sviežejšie ako v detstve a do dní svojej mladosti sa navráti.33,25 Ž 103,5 26 Modliť sa bude k Bohu a on sa k nemu skloní, s jasotom uzrie jeho tvár a on vráti človeku jeho spravodlivosť.33,26 Ž 50,15 27 Spievať bude pred ľuďmi a povie: ‚Zhrešil som a prekrútil, čo je správne, no on mi to neodplatil. 28 Vykúpil moju dušu, nemusí ísť do hrobu, môj život uvidí svetlo.‘33,28 Ž 103,10; Rim 6,23 29 Nuž toto všetko robí Boh s človekom dvakrát, ba aj trikrát, 30 aby jeho dušu uchránil od hrobu, aby ho osvietilo svetlo života.33,30 Ž 56,14; Iz 38,17 31 Dávaj pozor, Jób, počúvaj ma! Mlč a ja budem hovoriť! 32 Ak máš čo povedať, odpovedz mi! Hovor, veď by som bol rád, keby si mal pravdu! 33 Ak nemáš čo povedať, počúvaj ma! Mlč a naučím ťa múdrosti!“