Dve percentá (2 %)

4. kapitola

Poklad v hlinených nádobách

1 Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosrdenstva poverení, neochabujeme.4,1 2Kor 3,6
2 Zriekli sme sa skrytých nehanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí.4,2 2Kor 2,17; 5,11 3 Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú.4,3 1Kor 1,18 4 V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.4,4 Jn 14,9; Ef 2,2; Kol 1,15; 2Tes 2,11; Heb 1,3 5 Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci pre Ježiša4,5 Var. skrze Ježiša Krista.. 6 Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista.4,6 Gn 1,3; Iz 8,23 7 Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás.4,7 1Kor 4,11-13 8 Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí;4,8 2Kor 1,8 9 sme prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme; 10 stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život.4,10 Rim 8,17; 1Kor 15,31; Flp 3,10 11 Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme neustále vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele.4,11 Rim 8,36; 1Kor 15,31 12 A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. 13 Keďže však máme toho istého Ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril — aj my veríme, preto aj hovoríme,4,13 Ž 116,10 14 veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami.4,14 Rim 8,11; 1Kor 6,14; 15,15.20; 1Tes 4,14 15 To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu.

Život z viery

16 Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň.4,16 2Kor 4,10; Ef 3,16; Kol 3,10
17 Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy,4,17 Jn 16,22; Rim 8,17-18; Heb 12,11; 1Pt 1,6 18 keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.4,18 2Kor 5,7; Kol 1,16; Heb 11,1