Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Ochrana osobných údajov

CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Našim prvoradým zámerom pri spracúvaní a uchovávaní vašich osobných údajov je ich ochrana. Uvedomujeme si vážnosť zneužitia osobných údajov a našu zodpovednosť. Ďakujeme za vašu dôveru.

Prosím, prečítajte si aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní.

PREČO SPRACÚVATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe týchto dôvodov:

Na základe našich oprávnených záujmov – našim záujmom je zlepšovať naše služby, informovať vás o našej činnosti a jednoducho byť s vami v kontakte. Každý takýto oprávnený záujem prehodnocujeme a uskutočňujeme len do takej miery, ktorá je pre vás prijateľná s možnosťou ponechania vášho osobného rozhodnutia byť toho súčasťou.

Na základe vášho súhlasu – spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu sa týka vytvorenia užívateľského účtu. Pri registrácií zadávate svoje meno a e-mailovú adresu.

Pre akékoľvek iné otázky ohľadom dôvodu spracúvania vašich osobných údajov nás kontaktujte.

KOMU MOJE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJETE?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca vzhľadom na našu činnosť nevyhnutná, a to:

WebSupport, s.r.o. – táto spoločnosť nám poskytuje hosting a databázy, kde uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje.

Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
Slovensko

DOSTANÚ SA MOJE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym medzinárodným organizáciám ani tretím stranám na územie tretích krajín.

AKO DLHO UCHOVÁVATE MOJE ÚDAJE?

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre vytvorenie užívateľského účtu, tieto údaje spracúvame po dobu, pokiaľ je tento účet zaregistrovaný. O právach s nakladaním týchto údajov sa môžete dočítať nižšie v časti „Aké sú moje práva?“.

AKÉ SÚ MOJE PŔAVA?

Máte právo k prístupu k osobným údajom

K vaším osobným údajom, ktoré spracúvame máte kedykoľvek prístup po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v časti „Prihlásenie“. Ak ste svoje prístupové heslo zabudli, môžete si ho obnoviť cez odkaz „Nepamätám si heslo“. Ak by ste mali iný technický problém, resp. požiadavku o druhoch informácií, ktoré o vás spracúvame a o dôvodoch ich uchovávania, určite nás kontaktujte.

Máte právo na opravu osobných údajov

Máte právo zmeniť, resp. opraviť vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Môžete tak urobiť v časti „Nastavenia“, alebo môžete požiadať nás, aby sme akúkoľvek opravu osobných údajov na pravdivé urobili my.

Máte právo na vymazanie osobných údajov

Ak si neželáte, aby sme uchovávali a spracúvali vaše osobné údaje, kontaktujte nás. Vašu požiadavku spracujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní a o výsledku spracovania vás budeme informovať. Vaše osobné údaje môžeme vymazať vtedy, ak

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • odvoláte svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
  • neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo
  • túto povinnosť ukladá iný osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

Iné práva

Ak uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov, či právo na presnosť uchovávania vašich osobných údajov. Požiadavku na zmenu, alebo na opravu vašich osobných údajov môžete spravovať sami v časti „Nastavenia“, alebo nás môžete kontaktovať. Akúkoľvek vašu požiadavku budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia vašej spokojnosti a uplatnenia vašich práv.

AKÉ PRÁVA PRE ODVOLANIE SÚLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁM?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy výlučne s vašim súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak ste dali svoj súhlas použitia e-mailu na marketingové účely

Tento súhlas môžete odvolať v dolnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanete.

Ak ste dali svoj súhlas pri registrácií

Máte právo odvolať svoj súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov. O takéto odvolanie súhlasu nás môžete požiadať písomne, alebo telefonicky.

ČO AK BOLI MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie komunikovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk):

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame, alebo spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky, alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov na stránke Biblia.sk je potrebný pre využívanie užívateľského účtu.

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Slovenská biblická spoločnosť ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov sídli v Banskej Bystrici, kde sa nachádza aj kamenná predajňa. Ak to na našich stránkach nie je uvedené inak, osobne nás môžete navštíviť od pondelka do štvrtka od 8:00 do 16:30 a v piatok od 8:00 do 15:00.

Slovenská biblická spoločnosť
Mlynská 43
974 09 Banská Bystrica

IČO: 22665331

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, číslo 601-8181.

Kontaktovať nás môžete aj formou e-mailu, či telefonicky.

Email: office@biblia.sk
Telefón: +421 (0)48 413 41 91

 

 

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)