Preklad:
Kniha:
2  Moábčanka Rút povedala Noémi: Chcela by som ísť na pole zbierať klasy za niekým, kto mi to dovolí. Noémi jej odpovedala: Choď, dcéra moja!   3  Rút teda šla na pole a za žencami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve na tej časti poľa, čo patrila Boazovi z Elimelechovho rodu.   4  Vtedy prišiel z Betlehema Boaz a povedal žencom: Hospodin s vami! Oni odvetili: Nech ťa Hospodin požehná!   5  Boaz sa potom spýtal sluhu, čo dohliadal na žencov: Čia je tá mladá žena?   6  Sluha, ktorý dohliadal na žencov, povedal: Táto mladá žena je Moábčanka, čo sa vrátila s Noémi z moábskych polí.  
Botekov preklad :
A tu Booz prichádzal z Betlehema. "Jahve s vami!" povedal žencom a oni odpovedali: "Žehnaj ťa Jahve!"
(Rut 2,4)
Ekumenický preklad :
Vtedy prišiel z Betlehema Boaz a povedal žencom: Hospodin s vami! Oni odvetili: Nech ťa Hospodin požehná!
(Rut 2,4)
Evanjelický preklad :
Vtedy Bóaz prišiel z Betlehema a povedal žencom: Hospodin s vami!
(Rut 2,4)
Katolícky preklad :
A Bóz prišiel z Betlehema (na pole) a pozdravil žencov: "Pán nech je s vami!" Oni mu odpovedali: "Požehnaj ťa Pán!"
(Rut 2,4)
Roháčkov preklad :
A hľa, Boaz prišiel z Betlehema a riekol žencom: Hospodin s vami! A oni mu povedali: Nech ťa požehná Hospodin!
(Rut 2,4)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás