Preklad:
Kniha:
23  lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.   24  Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.   25  Boh ho ustanovil ako zmierenie skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov,   26  ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho trpezlivosti; preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.   27  Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery.  
Botekov preklad :
Boh ho ustanovil ako prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy
(Rom 3,25)
Ekumenický preklad :
Boh ho ustanovil ako zmierenie skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov,
(Rom 3,25)
Evanjelický preklad :
ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým,
(Rom 3,25)
Katolícky preklad :
Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy
(Rom 3,25)
Roháčkov preklad :
ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej
(Rom 3,25)
Rómska Nová zmluva :
O Del imar anglal diňa le Ježiš a obetinďa les, hoj prekal leskero rat pačabnaha andre leste te avas kijo Del. Oleha o Del presikaďa peskero čačipnaskeriben, hoj odmukľa o bini so sas kerde anglal
(Rom 3,25)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás